Στην σελίδα παρουσιάζονται όλα τα στατιστικά του Μετεωρολογικού σταθμού Καισαρίου Ζήρειας Κορινθίας. Ακουμπώντας τον δείκτη στα "κουμπιά" δεξιά, εμφανίζεται ο σχετικός πίνακας. Τα δεδομένα ανανεώνονται ανά 3 λεπτά.

Σημερινά στατιστικά
Σημερινά στατιστικά
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΑ
Μέγιστη θερμοκρασία 29,3 °C στις 08:37 
Ελάχιστη θερμοκρασία 20,6 °C στις 03:12
Ημερήσιο θερμομετρικό εύρος 8,7 °C  
Μέγιστη αισθητή θερμοκρασία 26,9 °C στις 08:37 
Ελάχιστη αισθητή θερμοκρασία 18,3 °C στις 00:31
Ελάχιστη τιμή αίσθησης ψύχους 20,6 °C στις 03:12
Μέγιστη τιμή δείκτη δυσφορίας 27,6 °C στις 08:37
Μέγιστη τιμή υγρασίας 23 % στις 02:44 
Ελάχιστη τιμή υγρασίας 11 % στις 07:53
ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ
Σημερινή βροχόπτωση 0,0 mm  
Μέγιστη ένταση βροχόπτωσης 0,0 mm/hr στις 00:00
Μέγιστη ωριαία βροχόπτωση 0,0 mm στις 00:00
Ημέρες που πέρασαν από την τελευταία άνομβρη μέρα 0  
Ημέρες που πέρασαν από την τελευταία βροχή 7  
ΑΝΕΜΟΣ
Μέγιστη ένταση ριπής ανέμου 7,2 km/h στις 08:26
Μέγιστη μέση 10λεπτη ταχύτητα ανέμου 3,6 km/h (F1) στις 00:34
Τρέξιμο ανεμόμετρου 12,3 km  
Επικρατέστερη δεύθυνση ανέμου 251° WSW  
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΠΙΕΣΗ
Μέγιστη πίεση 1013,5 hPa στις 00:18
Ελάχιστη πίεση 1011,6 hPa στις 06:20
Χθεσινά στατιστικά
Χθεσινά στατιστικά
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΑ
Μέγιστη θερμοκρασία 31,8 °C στις 14:59 
Ελάχιστη θερμοκρασία 21,8 °C στις 02:33
Ημερήσιο θερμομετρικό εύρος 10,0 °C  
Μέγιστη τιμή αισθητής θερμοκρασίας 29,0 °C στις 14:57 
Ελάχιστη τιμή αισθητής θερμοκρασίας 18,5 °C στις 02:28
Ελάχιστη τιμή αίσθησης ψύχους 21,8 °C στις 02:33
Μέγιστη τιμή δείκτη δυσφορίας 29,5 °C στις 14:59
Μέγιστη τιμή υγρασίας 18 % στις 20:34 
Ελάχιστη τιμή υγρασίας 11 % στις 00:00
ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ
Χθεσινή βροχόπτωση 0,0 mm  
Μέγιστη ένταση βροχόπτωσης 0,0 mm/hr στις 00:00
Μέγιστη ωριαία βροχόπτωση 0,0 mm στις 00:00
ΑΝΕΜΟΣ
Μέγιστη ένταση ριπής ανέμου 20,9 km/h στις 11:12
Μέγιστη μέση 10λεπτη ταχύτητα ανέμου 11,4 km/h (F2) στις 12:39
Τρέξιμο ανεμόμετρου 94,7 km  
Επικρατέστερη διεύθυνση ανέμου 353° N  
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΠΙΕΣΗ
Μέγιστη τιμή πίεσης 1015,2 hPa στις 00:00
Ελάχιστη τιμή πίεσης 1013,0 hPa στις 19:48
Στατιστικά τρέχοντος μήνα
Στατιστικά τρέχοντος μήνα
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΑΣ
Μέγιστη θερμοκρασία 32,3 °C 6:16 μμ στις 23 Ιούνιος
Ελάχιστη θερμοκρασία 10,7 °C 11:36 πμ στις 18 Ιούνιος
Μέγιστη τιμή σημείου δρόσου 24,7 °C 9:23 πμ στις 21 Ιούνιος
Ελάχιστη τιμή σημείου δρόσου -13,0 °C 10:26 πμ στις 19 Ιούνιος
Μέγιστη τιμή αισθητής θερμοκρασίας 30,9 °C 9:23 πμ στις 21 Ιούνιος
Ελάχιστη τιμή αισθητής θερμοκρασίας 7,8 °C 1:14 πμ στις 12 Ιούνιος
Ελάχιστη τιμή αίσθησης ψύχους 9,8 °C 11:36 πμ στις 18 Ιούνιος
Μέγιστη τιμή δείκτη δυσφορίας 29,8 °C 6:16 μμ στις 23 Ιούνιος
Μεγαλύτερη ελάχιστη θερμοκρασία 21,8 °C 25 Ιούνιος
Μικρότερη μέγιστη θερμοκρασία 17,4 °C 18 Ιούνιος
Μέγιστη τιμή υγρασίας 94 % 9:23 πμ στις 21 Ιούνιος
Ελάχιστη τιμή υγρασίας 10 % 9:38 πμ στις 22 Ιούνιος
Μέγιστο ημερήσιο θερμομετρικό εύρος 13,2 °C 01 Ιούνιος
Ελάχιστο ημερήσιο θερμομετρικό εύρος 6,7 °C 18 Ιούνιος
ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ
Μηνιαίος υετός 21,3 mm
Μέγιστη ένταση βροχόπτωσης 43,2 mm/hr 4:43 μμ στις 16 Ιούνιος
Μέγιστη ωριαία βροχόπτωση 6,6 mm 5:11 μμ στις 16 Ιούνιος
Μέγιστη ημερήσια βροχόπτωση 8,4 mm 16 Ιούνιος
Μακρύτερη ξερή περίοδος 10 μέρες στις 07 Ιούνιος
Μακρύτερη βροχερή περίοδος 3 μέρες στις 18 Ιούνιος
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΕΜΟΥ
Μέγιστη ένταση ριπής ανέμου 37,8 km/h 12:02 μμ στις 13 Ιούνιος
Μέγιστη μέση 10λεπτη ταχύτητα ανέμου 17,5 km/h 12:11 μμ στις 13 Ιούνιος
Μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανεμόμετρου 175,0 km 12 Ιούνιος
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
Μέγιστη τιμή πίεσης 1006,5 hPa 6:30 πμ στις 18 Ιούνιος
Ελάχιστη τιμή πίεσης 1017,4 hPa 12:16 μμ στις 23 Ιούνιος
Στατιστικά τρέχοντος έτους
Στατιστικά τρέχοντος έτους
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΑΣ
Μέγιστη θερμοκρασία 33,6 °C 12:43 μμ στις 13 Μάιος
Ελάχιστη θερμοκρασία -9,2 °C 3:04 πμ στις 09 Ιανουάριος
Μέγιστη τιμή σημείου δρόσου 24,7 °C 9:23 πμ στις 21 Ιούνιος
Ελάχιστη τιμή σημείου δρόσου -28,3 °C 6:16 πμ στις 02 Ιανουάριος
Μέγιστη τιμή αισθητής θερμοκρασίας 31,5 °C 12:43 μμ στις 13 Μάιος
Ελάχιστη τιμή αισθητής θερμοκρασίας -13,3 °C 6:07 πμ στις 08 Ιανουάριος
Ελάχιστη τιμή αίσθησης ψύχους -12,6 °C 6:07 πμ στις 08 Ιανουάριος
Μέγιστη τιμή δείκτη δυσφορίας 31,2 °C 12:43 μμ στις 13 Μάιος
Μεγαλύτερη ελάχιστη θερμοκρασία 21,8 °C 25 Ιούνιος
Μικρότερη μέγιστη θερμοκρασία -2,6 °C 08 Ιανουάριος
Μέγιστη τιμή υγρασίας 97 % 1:25 μμ στις 27 Απρίλιος
Ελάχιστη τιμή υγρασίας 10 % 6:16 πμ στις 02 Ιανουάριος
Μέγιστο ημερήσιο θερμομετρικό εύρος 16,1 °C 27 Απρίλιος
Ελάχιστο ημερήσιο θερμομετρικό εύρος 0,9 °C 10 Φεβρουάριος
ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ
Ετήσιος υετός 224,1 mm
Μέγιστη ένταση βροχόπτωσης 43,2 mm/hr 4:43 μμ στις 16 Ιούνιος
Μέγιστη ωριαία βροχόπτωση 21,6 mm 1:25 μμ στις 16 Ιανουάριος
Μέγιστη ημερήσια βροχόπτωση 45,6 mm 16 Ιανουάριος
Μέγιστη μηνιαία βροχόπτωση 89,7 mm Ιανουάριος
Μεγαλύτερη ξηρά περίοδος 23 μέρες to 15 Μάιος
Μεγαλύτερη βροχερή περίοδος 7 μέρες to 22 Ιανουάριος
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΕΜΟΥ
Μέγιστη ένταση ριπής ανέμου 72,4 km/h 12:10 πμ στις 12 Ιανουάριος
Μέγιστη μέση 10λεπτη ταχύτητα ανέμου 31,1 km/h 12:17 πμ στις 12 Ιανουάριος
Μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανεμόμετρου 300,4 km 11 Μάρτιος
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
Μέγιστη τιμή πίεσης 963,6 hPa 9:57 μμ στις 26 Φεβρουάριος
Ελάχιστη τιμή πίεσης 1031,0 hPa 10:46 πμ στις 20 Ιανουάριος
Μηνιαία ρεκόρ

Πατώντας στο ανάλογο κουμπί παρακάτω εμφανίζονται τα σχετικά στατιστικά.

Ρεκόρ μηνός Ιανουαρίου
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΑΣ
Απολύτως μέγιστη θερμοκρασία 23,7 °C at 1:49 μμ on 11 Ιανουάριος 2015
Απολύτως ελάχιστη θερμοκρασία -9,2 °C at 3:04 πμ on 09 Ιανουάριος 2017
Μέγιστη τιμή σημείου δρόσου 11,1 °C at 12:50 μμ on 16 Ιανουάριος 2014
Ελάχιστη τιμή σημείου δρόσου -28,3 °C at 6:16 πμ on 02 Ιανουάριος 2017
Μέγιστη τιμή αισθητής θερμοκρασίας 22,7 °C at 1:49 μμ on 11 Ιανουάριος 2015
Ελάχιστη τιμή αισθητής θερμοκρασίας -13,7 °C at 4:07 πμ on 07 Ιανουάριος 2015
Ελάχιστη τιμή αίσθησης ψύχους -12,9 °C at 4:07 πμ on 07 Ιανουάριος 2015
Μέγιστη τιμή δείκτη δυσφορίας 23,7 °C at 1:49 μμ on 11 Ιανουάριος 2015
Μεγαλύτερη ελάχιστη θερμοκρασία 10,0 °C at 8:08 πμ on 06 Ιανουάριος 2016
Μικρότερη μέγιστη θερμοκρασία -2,6 °C at 1:57 μμ on 08 Ιανουάριος 2017
Μέγιστη τιμή υγρασίας 99 % at 1:17 πμ on 02 Ιανουάριος 2014
Ελάχιστη τιμή υγρασίας 10 % at 6:16 πμ on 02 Ιανουάριος 2017
Απολύτως μέγιστο ημερήσιο θερμομετρικό εύρος 18,6 °C on 11 Ιανουάριος 2016
Απολύτως ελάχιστο ημερήσιο θερμομετρικό εύρος 1,4 °C on 01 Ιανουάριος 2015
ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΕΤΟΥ
Απολύτως μέγιστη ένταση βροχόπτωσης 32,4 mm/hr at 1:06 μμ on 16 Ιανουάριος 2017
Απολύτως μέγιστη ωριαία βροχόπτωση 24,8 mm at 10:15 μμ on 31 Ιανουάριος 2015
Απολύτως μέγιστη ημερήσια βροχόπτωση 45,6 mm on 16 Ιανουάριος 2017
Μέγιστη μηνιαία βροχόπτωση 109,8 mm Ιανουάριος 2014
Μεγαλύτερη ξηρά περίοδος 32 ημέρες to 31 Ιανουάριος 2016
Μεγαλύτερη βροχερή περίοδος 7 ημέρες to 22 Ιανουάριος 2017
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΕΜΟΥ
Μέγιστη ένταση ριπής ανέμου 162,0 km/h at 4:08 μμ on 05 Ιανουάριος 2016
Μέγιστη μέση 10λεπτη ταχύτητα ανέμου 49,5 km/h at 11:05 μμ on 31 Ιανουάριος 2015
Μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανεμόμετρου 673,6 km on 31 Ιανουάριος 2015
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
Απολύτως μέγιστη πίεση 1045,6 hPa at 11:21 πμ on 27 Ιανουάριος 2016
Απολύτως ελάχιστη πίεση 989,5 hPa at 3:59 πμ on 31 Ιανουάριος 2015
Aκραίες τιμές
Oι ακραίες τιμές από την αρχή λειτουργίας του σταθμού στις 22 Νοεμβρίου 2013
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΑΣ
Απολύτως μέγιστη θερμοκρασία 56,2 °C at 7:20 μμ on 29 Σεπτέμβριος 2015
Απολύτως ελάχιστη θερμοκρασία -9,2 °C at 3:04 πμ on 09 Ιανουάριος 2017
Μέγιστη τιμή σημείου δρόσου 33,1 °C at 7:20 μμ on 29 Σεπτέμβριος 2015
Ελάχιστη τιμή σημείου δρόσου -28,3 °C at 6:16 πμ on 02 Ιανουάριος 2017
Μέγιστη τιμή αισθητής θερμοκρασίας 68,2 °C at 7:20 μμ on 29 Σεπτέμβριος 2015
Ελάχιστη τιμή αισθητής θερμοκρασίας -47,1 °C at 1:32 μμ on 03 Ιούλιος 2016
Ελάχιστη τιμή αίσθησης ψύχους -12,9 °C at 4:07 πμ on 07 Ιανουάριος 2015
Μέγιστη τιμή δείκτη δυσφορίας 88,0 °C at 7:20 μμ on 29 Σεπτέμβριος 2015
Μεγαλύτερη ελάχιστη θερμοκρασία 25,6 °C at 9:57 μμ on 20 Ιούνιος 2016
Μικρότερη μέγιστη θερμοκρασία -2,6 °C at 1:57 μμ on 08 Ιανουάριος 2017
Μέγιστη τιμή υγρασίας 99 % at 6:45 πμ on 01 Δεκέμβριος 2013
Ελάχιστη τιμή υγρασίας 2 % at 9:36 πμ on 30 Σεπτέμβριος 2015
Απολύτως μέγιστο ημερήσιο θερμομετρικό εύρος 60,2 °C on 29 Σεπτέμβριος 2015
Απολύτως ελάχιστο ημερήσιο θερμομετρικό εύρος 0,9 °C on 02 Φεβρουάριος 2014
ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ
Απολύτως μέγιστη ένταση βροχόπτωσης 46,8 mm/hr at 11:35 μμ on 26 Μάρτιος 2015
Απολύτως μέγιστη ωριαία βροχόπτωση 127,5 mm at 8:20 μμ on 29 Σεπτέμβριος 2015
Απολύτως μέγιστη ημερήσια βροχόπτωση 4324,8 mm on 30 Σεπτέμβριος 2015
Μεγίστη μηνιαία βροχόπτωση 127,0 mm Σεπτέμβριος 2015
Μεγαλύτερη ξηρά περίοδος 70 μέρες to 09 Μάρτιος 2016
Μεγαλύτερη βροχερή περίοδος 10 μέρες to 31 Μάρτιος 2015
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΕΜΟΥ
Μέγιστη ένταση ριπής ανέμου 204,0 km/h at 7:19 μμ on 29 Σεπτέμβριος 2015
Μέγιστη μέση 10λεπτη ταχύτητα ανέμου 323,0 km/h at 1:32 μμ on 03 Ιούλιος 2016
Μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανεμόμετρου 730,4 km on 01 Φεβρουάριος 2015
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
Απολύτως μέγιστη πίεση 906,3 hPa at 3:17 πμ on 09 Απρίλιος 2014
Απολύτως ελάχιστη πίεση 1179,6 hPa at 9:58 πμ on 30 Σεπτέμβριος 2015
image image

Script by ΜetFM 2015


Τελευταία ανανέωση σελίδας 26/6/2017 8:48:01 πμ
Έκδοση προγράμματος Cumulus v1.9.4 (1099)