Στην σελίδα παρουσιάζονται όλα τα στατιστικά του Μετεωρολογικού σταθμού Καισαρίου Ζήρειας Κορινθίας. Ακουμπώντας τον δείκτη στα "κουμπιά" δεξιά, εμφανίζεται ο σχετικός πίνακας. Τα δεδομένα ανανεώνονται ανά 3 λεπτά.

Σημερινά στατιστικά
Σημερινά στατιστικά
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΑ
Μέγιστη θερμοκρασία 12,4 °C στις 08:50 
Ελάχιστη θερμοκρασία 4,4 °C στις 01:40
Ημερήσιο θερμομετρικό εύρος 7,9 °C  
Μέγιστη αισθητή θερμοκρασία 8,8 °C στις 08:50 
Ελάχιστη αισθητή θερμοκρασία 1,7 °C στις 01:46
Ελάχιστη τιμή αίσθησης ψύχους 4,4 °C στις 01:40
Μέγιστη τιμή δείκτη δυσφορίας 12,4 °C στις 08:50
Μέγιστη τιμή υγρασίας 62 % στις 00:23 
Ελάχιστη τιμή υγρασίας 31 % στις 08:50
ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ
Σημερινή βροχόπτωση 0,0 mm  
Μέγιστη ένταση βροχόπτωσης 0,0 mm/hr στις 00:00
Μέγιστη ωριαία βροχόπτωση 0,0 mm στις 00:00
Ημέρες που πέρασαν από την τελευταία άνομβρη μέρα 3  
Ημέρες που πέρασαν από την τελευταία βροχή 0  
ΑΝΕΜΟΣ
Μέγιστη ένταση ριπής ανέμου 13,3 km/h στις 03:46
Μέγιστη μέση 10λεπτη ταχύτητα ανέμου 5,9 km/h (F2) στις 08:46
Τρέξιμο ανεμόμετρου 27,5 km  
Επικρατέστερη δεύθυνση ανέμου 260° W  
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΠΙΕΣΗ
Μέγιστη πίεση 1014,4 hPa στις 00:35
Ελάχιστη πίεση 1012,4 hPa στις 05:18
Χθεσινά στατιστικά
Χθεσινά στατιστικά
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΑ
Μέγιστη θερμοκρασία 18,9 °C στις 16:10 
Ελάχιστη θερμοκρασία 2,7 °C στις 06:11
Ημερήσιο θερμομετρικό εύρος 16,2 °C  
Μέγιστη τιμή αισθητής θερμοκρασίας 17,1 °C στις 16:12 
Ελάχιστη τιμή αισθητής θερμοκρασίας 0,4 °C στις 06:20
Ελάχιστη τιμή αίσθησης ψύχους 2,7 °C στις 06:11
Μέγιστη τιμή δείκτη δυσφορίας 18,9 °C στις 16:10
Μέγιστη τιμή υγρασίας 95 % στις 00:00 
Ελάχιστη τιμή υγρασίας 35 % στις 16:17
ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ
Χθεσινή βροχόπτωση 0,3 mm  
Μέγιστη ένταση βροχόπτωσης 3,6 mm/hr στις 02:37
Μέγιστη ωριαία βροχόπτωση 0,3 mm στις 02:37
ΑΝΕΜΟΣ
Μέγιστη ένταση ριπής ανέμου 17,3 km/h στις 16:28
Μέγιστη μέση 10λεπτη ταχύτητα ανέμου 9,4 km/h (F2) στις 16:41
Τρέξιμο ανεμόμετρου 85,3 km  
Επικρατέστερη διεύθυνση ανέμου 255° WSW  
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΠΙΕΣΗ
Μέγιστη τιμή πίεσης 1014,6 hPa στις 22:54
Ελάχιστη τιμή πίεσης 1004,1 hPa στις 02:29
Στατιστικά τρέχοντος μήνα
Στατιστικά τρέχοντος μήνα
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΑΣ
Μέγιστη θερμοκρασία 25,4 °C 4:14 μμ στις 11 Μάρτιος
Ελάχιστη θερμοκρασία 1,9 °C 2:10 πμ στις 01 Μάρτιος
Μέγιστη τιμή σημείου δρόσου 10,8 °C 3:50 μμ στις 18 Μάρτιος
Ελάχιστη τιμή σημείου δρόσου -11,9 °C 10:26 μμ στις 08 Μάρτιος
Μέγιστη τιμή αισθητής θερμοκρασίας 24,7 °C 3:24 μμ στις 12 Μάρτιος
Ελάχιστη τιμή αισθητής θερμοκρασίας -1,0 °C 2:10 πμ στις 01 Μάρτιος
Ελάχιστη τιμή αίσθησης ψύχους 1,3 °C 12:00 πμ στις 01 Μάρτιος
Μέγιστη τιμή δείκτη δυσφορίας 25,4 °C 4:14 μμ στις 11 Μάρτιος
Μεγαλύτερη ελάχιστη θερμοκρασία 10,9 °C 17 Μάρτιος
Μικρότερη μέγιστη θερμοκρασία 14,8 °C 01 Μάρτιος
Μέγιστη τιμή υγρασίας 99 % 8:02 μμ στις 05 Μάρτιος
Ελάχιστη τιμή υγρασίας 20 % 1:37 μμ στις 07 Μάρτιος
Μέγιστο ημερήσιο θερμομετρικό εύρος 18,7 °C 11 Μάρτιος
Ελάχιστο ημερήσιο θερμομετρικό εύρος 8,7 °C 05 Μάρτιος
ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ
Μηνιαίος υετός 23,4 mm
Μέγιστη ένταση βροχόπτωσης 28,8 mm/hr 7:40 μμ στις 06 Μάρτιος
Μέγιστη ωριαία βροχόπτωση 4,5 mm 8:34 μμ στις 06 Μάρτιος
Μέγιστη ημερήσια βροχόπτωση 7,5 mm 06 Μάρτιος
Μακρύτερη ξερή περίοδος 9 μέρες στις 17 Μάρτιος
Μακρύτερη βροχερή περίοδος 4 μέρες στις 08 Μάρτιος
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΕΜΟΥ
Μέγιστη ένταση ριπής ανέμου 76,0 km/h 8:46 μμ στις 06 Μάρτιος
Μέγιστη μέση 10λεπτη ταχύτητα ανέμου 34,9 km/h 8:36 μμ στις 06 Μάρτιος
Μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανεμόμετρου 215,6 km 06 Μάρτιος
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
Μέγιστη τιμή πίεσης 1000,1 hPa 6:40 μμ στις 05 Μάρτιος
Ελάχιστη τιμή πίεσης 1018,1 hPa 10:03 πμ στις 10 Μάρτιος
Στατιστικά τρέχοντος έτους
Στατιστικά τρέχοντος έτους
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΑΣ
Μέγιστη θερμοκρασία 25,4 °C 4:14 μμ στις 11 Μάρτιος
Ελάχιστη θερμοκρασία -3,3 °C 4:00 πμ στις 25 Ιανουάριος
Μέγιστη τιμή σημείου δρόσου 10,8 °C 3:50 μμ στις 18 Μάρτιος
Ελάχιστη τιμή σημείου δρόσου -13,7 °C 1:55 πμ στις 19 Ιανουάριος
Μέγιστη τιμή αισθητής θερμοκρασίας 24,7 °C 3:24 μμ στις 12 Μάρτιος
Ελάχιστη τιμή αισθητής θερμοκρασίας -7,5 °C 1:35 πμ στις 25 Ιανουάριος
Ελάχιστη τιμή αίσθησης ψύχους -6,8 °C 1:35 πμ στις 25 Ιανουάριος
Μέγιστη τιμή δείκτη δυσφορίας 25,4 °C 4:14 μμ στις 11 Μάρτιος
Μεγαλύτερη ελάχιστη θερμοκρασία 10,9 °C 17 Μάρτιος
Μικρότερη μέγιστη θερμοκρασία 1,1 °C 24 Ιανουάριος
Μέγιστη τιμή υγρασίας 100 % 8:26 πμ στις 16 Ιανουάριος
Ελάχιστη τιμή υγρασίας 20 % 1:37 μμ στις 07 Μάρτιος
Μέγιστο ημερήσιο θερμομετρικό εύρος 32,7 °C 18 Ιανουάριος
Ελάχιστο ημερήσιο θερμομετρικό εύρος 2,3 °C 19 Φεβρουάριος
ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ
Ετήσιος υετός 145,5 mm
Μέγιστη ένταση βροχόπτωσης 28,8 mm/hr 7:40 μμ στις 06 Μάρτιος
Μέγιστη ωριαία βροχόπτωση 8,4 mm 3:27 πμ στις 10 Φεβρουάριος
Μέγιστη ημερήσια βροχόπτωση 36,9 mm 10 Φεβρουάριος
Μέγιστη μηνιαία βροχόπτωση 119,7 mm Φεβρουάριος
Μεγαλύτερη ξηρά περίοδος 9 μέρες to 17 Μάρτιος
Μεγαλύτερη βροχερή περίοδος 10 μέρες to 28 Φεβρουάριος
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΕΜΟΥ
Μέγιστη ένταση ριπής ανέμου 76,0 km/h 8:46 μμ στις 06 Μάρτιος
Μέγιστη μέση 10λεπτη ταχύτητα ανέμου 34,9 km/h 8:36 μμ στις 06 Μάρτιος
Μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανεμόμετρου 215,6 km 06 Μάρτιος
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
Μέγιστη τιμή πίεσης 995,1 hPa 11:05 πμ στις 10 Φεβρουάριος
Ελάχιστη τιμή πίεσης 1060,2 hPa 7:54 μμ στις 22 Φεβρουάριος
Μηνιαία ρεκόρ

Πατώντας στο ανάλογο κουμπί παρακάτω εμφανίζονται τα σχετικά στατιστικά.

Ρεκόρ μηνός Ιανουαρίου
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΑΣ
Απολύτως μέγιστη θερμοκρασία 23,7 °C at 1:49 μμ on 11 Ιανουάριος 2015
Απολύτως ελάχιστη θερμοκρασία -9,2 °C at 3:05 πμ on 09 Ιανουάριος 2017
Μέγιστη τιμή σημείου δρόσου 11,1 °C at 12:50 μμ on 16 Ιανουάριος 2014
Ελάχιστη τιμή σημείου δρόσου -21,8 °C at 4:45 μμ on 10 Ιανουάριος 2017
Μέγιστη τιμή αισθητής θερμοκρασίας 22,7 °C at 1:49 μμ on 11 Ιανουάριος 2015
Ελάχιστη τιμή αισθητής θερμοκρασίας -13,5 °C at 4:10 πμ on 07 Ιανουάριος 2015
Ελάχιστη τιμή αίσθησης ψύχους -12,8 °C at 4:10 πμ on 07 Ιανουάριος 2015
Μέγιστη τιμή δείκτη δυσφορίας 23,7 °C at 1:49 μμ on 11 Ιανουάριος 2015
Μεγαλύτερη ελάχιστη θερμοκρασία 10,0 °C at 8:08 πμ on 06 Ιανουάριος 2016
Μικρότερη μέγιστη θερμοκρασία -2,6 °C at 1:57 μμ on 08 Ιανουάριος 2017
Μέγιστη τιμή υγρασίας 99 % at 1:20 πμ on 02 Ιανουάριος 2014
Ελάχιστη τιμή υγρασίας 1 % at 11:08 πμ on 01 Ιανουάριος 2018
Απολύτως μέγιστο ημερήσιο θερμομετρικό εύρος 32,7 °C on 18 Ιανουάριος 2018
Απολύτως ελάχιστο ημερήσιο θερμομετρικό εύρος 1,4 °C on 01 Ιανουάριος 2015
ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΕΤΟΥ
Απολύτως μέγιστη ένταση βροχόπτωσης 529,1 mm/hr at 8:20 μμ on 31 Ιανουάριος 2015
Απολύτως μέγιστη ωριαία βροχόπτωση 871,2 mm at 9:48 μμ on 03 Ιανουάριος 2018
Απολύτως μέγιστη ημερήσια βροχόπτωση 890,1 mm on 31 Ιανουάριος 2015
Μέγιστη μηνιαία βροχόπτωση 109,8 mm Ιανουάριος 2014
Μεγαλύτερη ξηρά περίοδος 32 ημέρες to 31 Ιανουάριος 2016
Μεγαλύτερη βροχερή περίοδος 7 ημέρες to 22 Ιανουάριος 2017
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΕΜΟΥ
Μέγιστη ένταση ριπής ανέμου 162,0 km/h at 4:10 μμ on 05 Ιανουάριος 2016
Μέγιστη μέση 10λεπτη ταχύτητα ανέμου 48,9 km/h at 11:05 μμ on 31 Ιανουάριος 2015
Μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανεμόμετρου 235,6 km on 08 Ιανουάριος 2018
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
Απολύτως μέγιστη πίεση 1173,4 hPa at 7:47 μμ on 02 Ιανουάριος 2018
Απολύτως ελάχιστη πίεση 904,9 hPa at 9:28 μμ on 02 Ιανουάριος 2018
Aκραίες τιμές
Oι ακραίες τιμές από την αρχή λειτουργίας του σταθμού στις 22 Νοεμβρίου 2013
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΑΣ
Απολύτως μέγιστη θερμοκρασία 39,3 °C at 3:00 μμ on 30 Ιούνιος 2017
Απολύτως ελάχιστη θερμοκρασία -15,8 °C at 8:08 πμ on 18 Φεβρουάριος 2015
Μέγιστη τιμή σημείου δρόσου 33,1 °C at 7:20 μμ on 29 Σεπτέμβριος 2015
Ελάχιστη τιμή σημείου δρόσου -32,6 °C at 4:58 μμ on 14 Οκτώβριος 2017
Μέγιστη τιμή αισθητής θερμοκρασίας 68,2 °C at 7:20 μμ on 29 Σεπτέμβριος 2015
Ελάχιστη τιμή αισθητής θερμοκρασίας -13,4 °C at 9:00 πμ on 10 Φεβρουάριος 2015
Ελάχιστη τιμή αίσθησης ψύχους -15,8 °C at 4:35 μμ on 14 Οκτώβριος 2017
Μέγιστη τιμή δείκτη δυσφορίας 88,0 °C at 7:20 μμ on 29 Σεπτέμβριος 2015
Μεγαλύτερη ελάχιστη θερμοκρασία 29,8 °C at 3:42 πμ on 01 Ιούλιος 2017
Μικρότερη μέγιστη θερμοκρασία -2,6 °C at 1:57 μμ on 08 Ιανουάριος 2017
Μέγιστη τιμή υγρασίας 100 % at 8:26 πμ on 16 Ιανουάριος 2018
Ελάχιστη τιμή υγρασίας 1 % at 11:08 πμ on 01 Ιανουάριος 2018
Απολύτως μέγιστο ημερήσιο θερμομετρικό εύρος 60,2 °C on 29 Σεπτέμβριος 2015
Απολύτως ελάχιστο ημερήσιο θερμομετρικό εύρος 0,0 °C on 09 Αύγουστος 2017
ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ
Απολύτως μέγιστη ένταση βροχόπτωσης 46,7 mm/hr at 3:44 πμ on 20 Ιανουάριος 2015
Απολύτως μέγιστη ωριαία βροχόπτωση 7,8 mm at 7:04 πμ on 27 Φεβρουάριος 2015
Απολύτως μέγιστη ημερήσια βροχόπτωση 40,2 mm on 27 Φεβρουάριος 2015
Μεγίστη μηνιαία βροχόπτωση 119,7 mm Φεβρουάριος 2018
Μεγαλύτερη ξηρά περίοδος 70 μέρες to 09 Μάρτιος 2016
Μεγαλύτερη βροχερή περίοδος 10 μέρες to 31 Μάρτιος 2015
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΕΜΟΥ
Μέγιστη ένταση ριπής ανέμου 204,0 km/h at 7:20 μμ on 29 Σεπτέμβριος 2015
Μέγιστη μέση 10λεπτη ταχύτητα ανέμου 123,0 km/h at 1:32 μμ on 03 Ιούλιος 2016
Μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανεμόμετρου 314,6 km on 12 Μάιος 2015
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
Απολύτως μέγιστη πίεση 901,3 hPa at 11:18 μμ on 01 Σεπτέμβριος 2017
Απολύτως ελάχιστη πίεση 1179,6 hPa at 9:58 πμ on 30 Σεπτέμβριος 2015
image image

Script by ΜetFM 2015


Τελευταία ανανέωση σελίδας 21/3/2018 8:51:01 πμ
Έκδοση προγράμματος Cumulus v1.9.4 (1099)