Ρεκόρ τιμές για τον μήνα Ιανουάριο
Temperature and Humidity
Highest Temperature 23,7 °C at 1:49 μμ on 11 Ιανουάριος 2015
Lowest Temperature -9,2 °C at 3:04 πμ on 09 Ιανουάριος 2017
Highest Dew Point 11,1 °C at 12:50 μμ on 16 Ιανουάριος 2014
Lowest Dew Point -28,3 °C at 6:16 πμ on 02 Ιανουάριος 2017
Highest Apparent Temperature 22,7 °C at 1:49 μμ on 11 Ιανουάριος 2015
Lowest Apparent Temperature -13,7 °C at 4:07 πμ on 07 Ιανουάριος 2015
Lowest Wind Chill Temperature -12,9 °C at 4:07 πμ on 07 Ιανουάριος 2015
Highest Heat Index 23,7 °C at 1:49 μμ on 11 Ιανουάριος 2015
Highest Minimum 10,0 °C at 8:08 πμ on 06 Ιανουάριος 2016
Lowest Maximum -2,6 °C at 1:57 μμ on 08 Ιανουάριος 2017
Highest Humidity 99 % at 1:17 πμ on 02 Ιανουάριος 2014
Lowest Humidity 10 % at 6:16 πμ on 02 Ιανουάριος 2017
Highest Daily Range 18,6 °C on 11 Ιανουάριος 2016
Lowest Daily Range 1,4 °C on 01 Ιανουάριος 2015
Rainfall
Highest Rain Rate 32,4 mm/hr at 1:06 μμ on 16 Ιανουάριος 2017
Highest Hourly Rainfall 24,8 mm at 10:15 μμ on 31 Ιανουάριος 2015
Highest Daily Rainfall 45,6 mm on 16 Ιανουάριος 2017
Highest Monthly Rainfall 109,8 mm Ιανουάριος 2014
Longest Dry Period 32 days to 31 Ιανουάριος 2016
Longest Wet Period 7 days to 22 Ιανουάριος 2017
Wind
Highest Wind Gust 162,0 km/h at 4:08 μμ on 05 Ιανουάριος 2016
Highest Wind Speed Average 49,5 km/h at 11:05 μμ on 31 Ιανουάριος 2015
Highest Daily Wind Run 673,6 km on 31 Ιανουάριος 2015
Pressure
Lowest Pressure (sl) 989,5 hPa at 3:59 πμ on 31 Ιανουάριος 2015
Highest Pressure (sl) 1045,6 hPa at 11:21 πμ on 27 Ιανουάριος 2016

Page updated 15/12/2017 2:21:01 πμ
Template vaggmarks 2012©
Powered by
Cumulus v1.9.4 (1099)