Ρεκόρ τιμές για τον μήνα Ιανουάριο
Temperature and Humidity
Highest Temperature 23,7 °C at 1:49 μμ on 11 Ιανουάριος 2015
Lowest Temperature -9,2 °C at 3:05 πμ on 09 Ιανουάριος 2017
Highest Dew Point 11,1 °C at 12:50 μμ on 16 Ιανουάριος 2014
Lowest Dew Point -21,8 °C at 4:45 μμ on 10 Ιανουάριος 2017
Highest Apparent Temperature 22,7 °C at 1:49 μμ on 11 Ιανουάριος 2015
Lowest Apparent Temperature -13,5 °C at 4:10 πμ on 07 Ιανουάριος 2015
Lowest Wind Chill Temperature -12,8 °C at 4:10 πμ on 07 Ιανουάριος 2015
Highest Heat Index 23,7 °C at 1:49 μμ on 11 Ιανουάριος 2015
Highest Minimum 10,0 °C at 8:08 πμ on 06 Ιανουάριος 2016
Lowest Maximum -2,6 °C at 1:57 μμ on 08 Ιανουάριος 2017
Highest Humidity 99 % at 1:20 πμ on 02 Ιανουάριος 2014
Lowest Humidity 1 % at 11:08 πμ on 01 Ιανουάριος 2018
Highest Daily Range 32,7 °C on 18 Ιανουάριος 2018
Lowest Daily Range 1,4 °C on 01 Ιανουάριος 2015
Rainfall
Highest Rain Rate 529,1 mm/hr at 8:20 μμ on 31 Ιανουάριος 2015
Highest Hourly Rainfall 871,2 mm at 9:48 μμ on 03 Ιανουάριος 2018
Highest Daily Rainfall 890,1 mm on 31 Ιανουάριος 2015
Highest Monthly Rainfall 109,8 mm Ιανουάριος 2014
Longest Dry Period 32 days to 31 Ιανουάριος 2016
Longest Wet Period 7 days to 22 Ιανουάριος 2017
Wind
Highest Wind Gust 162,0 km/h at 4:10 μμ on 05 Ιανουάριος 2016
Highest Wind Speed Average 48,9 km/h at 11:05 μμ on 31 Ιανουάριος 2015
Highest Daily Wind Run 235,6 km on 08 Ιανουάριος 2018
Pressure
Lowest Pressure (sl) 904,9 hPa at 9:28 μμ on 02 Ιανουάριος 2018
Highest Pressure (sl) 1173,4 hPa at 7:47 μμ on 02 Ιανουάριος 2018

Page updated 22/5/2018 12:30:01 μμ
Template vaggmarks 2012©
Powered by
Cumulus v1.9.4 (1099)