Υψηλά και χαμηλά από 22 Νοεμβρίου 2013 (Έναρξη λειτουργίας Σταθμού)

Πίνακας θερμοκρασίας και υγρασίας (Temperature and Humidity)
Μέγιστη θερμοκρασία - Highest Temperature 39,3 °C at 3:00 μμ on 30 Ιούνιος 2017
Ελάχιστη θερμοκρασία - Lowest Temperature -15,8 °C at 8:08 πμ on 18 Φεβρουάριος 2015
Ελάχιστη τιμή του δείκτη ψυχρότητας - Lowest Windchill Temperature -15,8 °C at 4:35 μμ on 14 Οκτώβριος 2017
Υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία - Highest Minimum 29,8 °C at 3:42 πμ on 01 Ιούλιος 2017
Χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία - Lowest Maximum -2,6 °C at 1:57 μμ on 08 Ιανουάριος 2017
Πίνακας βροχόπτωσης (Rainfall)
Μέγιστη ένταση βροχόπτωσης - Highest rain rate 46,7 mm/hr at 3:44 πμ on 20 Ιανουάριος 2015
Μέγιστη ωριαία βροχόπτωση - Highest Hourly Rainfall 7,8 mm at 7:04 πμ on 27 Φεβρουάριος 2015
Μέγιστη ημερήσια βροχόπτωση - Highest Daily Rainfall 40,2 mm on 27 Φεβρουάριος 2015
Μέγιστη μηνιαία βροχόπτωση - Highest Monthly Rainfall 119,7 mm Φεβρουάριος 2018
Πίνακας ανέμου (Wind)
Μέγιστη ταχύτητα ριπής ανέμου - Highest Wind Gust 204,0 km/h at 7:20 μμ on 29 Σεπτέμβριος 2015
Μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου - Highest Wind Speed Average 123,0 km/h at 1:32 μμ on 03 Ιούλιος 2016
Πίνακας ατμοσφαιρικής πίεσης (Pressure)
Ελάχιστη ατμοσφαιρική πίεση - Lowest Pressure 901,3 hPa at 11:18 μμ on 01 Σεπτέμβριος 2017
Μέγιστη ατμοσφαιρική πίεση - Highest Pressure 1179,6 hPa at 9:58 πμ on 30 Σεπτέμβριος 2015

Υψηλά και χαμηλά τρέχοντος έτους

Θερμοκρασία και υγρασία
Μέγιστη θερμοκρασία 25,4 °C 4:14 μμ on 11 Μάρτιος
Ελάχιστη θερμοκρασία -3,3 °C 4:00 πμ on 25 Ιανουάριος
Μέγιστη τιμή σημείου δρόσου 10,8 °C 3:50 μμ on 18 Μάρτιος
Ελάχιστη τιμή σημείου δρόσου -13,7 °C 1:55 πμ on 19 Ιανουάριος
Μέγιστη φαινομενική θερμοκρασία 24,7 °C 3:24 μμ on 12 Μάρτιος
Ελάχιστη φαινομενική θερμοκρασία -7,5 °C 1:35 πμ on 25 Ιανουάριος
Ελάχιστη τιμή δείκτη ψυχρότητας -6,8 °C 1:35 πμ on 25 Ιανουάριος
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 25,4 °C 4:14 μμ on 11 Μάρτιος
Υψηλότερη ελάχιστη 10,9 °C 17 Μάρτιος
Ελάχιστη μεγίστη 1,1 °C 24 Ιανουάριος
Μέγιστη υγρασία 100 % 8:26 πμ on 16 Ιανουάριος
Ελάχιστη υγρασία 20 % 1:37 μμ on 07 Μάρτιος
Μεγίστη διαφορά Θερμοκρασίας 32,7 °C 18 Ιανουάριος
Ελαχίστη διαφορά θερμοκρασίας 2,3 °C 19 Φεβρουάριος
Βροχόπτωση
Μέγιστη ένταση βροχόπτωσης 28,8 mm/hr 7:40 μμ on 06 Μάρτιος
Μέγιστη ωριαία βροχόπτωση 8,4 mm 3:27 πμ on 10 Φεβρουάριος
Μέγιστη ημερήσια βροχόπτωση 36,9 mm 10 Φεβρουάριος
Μέγιστη μηνιαία βροχόπτωση 119,7 mm Φεβρουάριος
Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας 9 days Φεβρουάριος
Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων 10 days Μέχρι 28 Φεβρουάριος
Ανεμος
Μέγιστη ριπή ανέμου 76,0 km/h 8:46 μμ on 06 Μάρτιος
10λεπτος μέσος όρος μέγιστης ταχύτητας ανέμου 34,9 km/h 8:36 μμ on 06 Μάρτιος
Μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου 215,6 km 06 Μάρτιος
Ατμοσφαιρική πίεση
Ελάχιστη ατμοσφαιρική πίεση (sl) 995,1 hPa 11:05 πμ on 10 Φεβρουάριος
Μέγιστη ατμοσφαιρική πίεση (sl) 1060,2 hPa 7:54 μμ on 22 Φεβρουάριος

Υψηλά και χαμηλά τρέχοντος μήνα

Θερμοκρασία και υγρασία
Μέγιστη θερμοκρασία 25,4 °C 4:14 μμ on 11 Μάρτιος
Ελάχιστη θερμοκρασία 1,9 °C 2:10 πμ on 01 Μάρτιος
Μέγιστη τιμή σημείου δρόσου 10,8 °C 3:50 μμ on 18 Μάρτιος
Ελάχιστη τιμή σημείου δρόσου -11,9 °C 10:26 μμ on 08 Μάρτιος
Μέγιστη φαινομενική θερμοκρασία 24,7 °C 3:24 μμ on 12 Μάρτιος
Ελάχιστη φαινομενική θερμοκρασία -1,0 °C 2:10 πμ on 01 Μάρτιος
Ελάχιστη τιμή  δείκτη ψυχρότητας 1,3 °C 12:00 πμ on 01 Μάρτιος
Υψηλότερος δείκτης δυσφορίας 25,4 °C 4:14 μμ on 11 Μάρτιος
Υψηλότερη ελάχιστη 10,9 °C 17 Μάρτιος
Ελάχιστη μεγίστη 14,8 °C 01 Μάρτιος
Μέγιστη υγρασία 99 % 8:02 μμ on 05 Μάρτιος
Ελάχιστη υγρασία 20 % 1:37 μμ on 07 Μάρτιος
Μεγίστη διαφορά Θερμοκρασίας 18,7 °C 11 Μάρτιος
Ελαχίστη διαφορά θερμοκρασίας 8,7 °C 05 Μάρτιος
Βροχόπτωση
Μέγιστη ένταση βροχόπτωσης 28,8 mm/hr 7:40 μμ on 06 Μάρτιος
Μέγιστη ωριαία βροχόπτωση 4,5 mm 8:34 μμ on 06 Μάρτιος
Μέγιστη ημερήσια βροχόπτωση 7,5 mm 06 Μάρτιος
Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας ημέρες Μέχρι  17 Μάρτιος
Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων ημέρες Μέχρι 08 Μάρτιος
Μεγαλύτερη περίοδος ξηρασίας 9 ημέρες Μέχρι 17 Μάρτιος
Ανεμος
Μέγιστη ριπή ανέμου 76,0 km/h 8:46 μμ on 06 Μάρτιος
10λεπτος μέσος όρος Μέγιστης ταχύτητας ανέμου 34,9 km/h 8:36 μμ on 06 Μάρτιος
Μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου 215,6 km 06 Μάρτιος
Ατμοσφαιρική πίεση
Ελάχιστη ατμοσφαιρική πίεση (sl) 1000,1 hPa 6:40 μμ on 05 Μάρτιος
Μέγιστη ατμοσφαιρική πίεση (sl) 1018,1 hPa 10:03 πμ on 10 Μάρτιος

page updated 21/3/2018 8:51:00 πμ
Template vaggmarks 2012©
Powered by Cumulus v1.9.4 (1099)