Υψηλά και χαμηλά από 22 Νοεμβρίου 2013 (Έναρξη λειτουργίας Σταθμού)

Πίνακας θερμοκρασίας και υγρασίας (Temperature and Humidity)
Μέγιστη θερμοκρασία - Highest Temperature 56,2 °C at 7:20 μμ on 29 Σεπτέμβριος 2015
Ελάχιστη θερμοκρασία - Lowest Temperature -9,2 °C at 3:04 πμ on 09 Ιανουάριος 2017
Ελάχιστη τιμή του δείκτη ψυχρότητας - Lowest Windchill Temperature -12,9 °C at 4:07 πμ on 07 Ιανουάριος 2015
Υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία - Highest Minimum 25,6 °C at 9:57 μμ on 20 Ιούνιος 2016
Χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία - Lowest Maximum -2,6 °C at 1:57 μμ on 08 Ιανουάριος 2017
Πίνακας βροχόπτωσης (Rainfall)
Μέγιστη ένταση βροχόπτωσης - Highest rain rate 46,8 mm/hr at 11:35 μμ on 26 Μάρτιος 2015
Μέγιστη ωριαία βροχόπτωση - Highest Hourly Rainfall 127,5 mm at 8:20 μμ on 29 Σεπτέμβριος 2015
Μέγιστη ημερήσια βροχόπτωση - Highest Daily Rainfall 4324,8 mm on 30 Σεπτέμβριος 2015
Μέγιστη μηνιαία βροχόπτωση - Highest Monthly Rainfall 127,0 mm Σεπτέμβριος 2015
Πίνακας ανέμου (Wind)
Μέγιστη ταχύτητα ριπής ανέμου - Highest Wind Gust 204,0 km/h at 7:19 μμ on 29 Σεπτέμβριος 2015
Μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου - Highest Wind Speed Average 323,0 km/h at 1:32 μμ on 03 Ιούλιος 2016
Πίνακας ατμοσφαιρικής πίεσης (Pressure)
Ελάχιστη ατμοσφαιρική πίεση - Lowest Pressure 906,3 hPa at 3:17 πμ on 09 Απρίλιος 2014
Μέγιστη ατμοσφαιρική πίεση - Highest Pressure 1179,6 hPa at 9:58 πμ on 30 Σεπτέμβριος 2015

Υψηλά και χαμηλά τρέχοντος έτους

Θερμοκρασία και υγρασία
Μέγιστη θερμοκρασία 33,6 °C 12:43 μμ on 13 Μάιος
Ελάχιστη θερμοκρασία -9,2 °C 3:04 πμ on 09 Ιανουάριος
Μέγιστη τιμή σημείου δρόσου 24,7 °C 9:23 πμ on 21 Ιούνιος
Ελάχιστη τιμή σημείου δρόσου -28,3 °C 6:16 πμ on 02 Ιανουάριος
Μέγιστη φαινομενική θερμοκρασία 31,5 °C 12:43 μμ on 13 Μάιος
Ελάχιστη φαινομενική θερμοκρασία -13,3 °C 6:07 πμ on 08 Ιανουάριος
Ελάχιστη τιμή δείκτη ψυχρότητας -12,6 °C 6:07 πμ on 08 Ιανουάριος
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 31,2 °C 12:43 μμ on 13 Μάιος
Υψηλότερη ελάχιστη 21,8 °C 25 Ιούνιος
Ελάχιστη μεγίστη -2,6 °C 08 Ιανουάριος
Μέγιστη υγρασία 97 % 1:25 μμ on 27 Απρίλιος
Ελάχιστη υγρασία 10 % 6:16 πμ on 02 Ιανουάριος
Μεγίστη διαφορά Θερμοκρασίας 16,1 °C 27 Απρίλιος
Ελαχίστη διαφορά θερμοκρασίας 0,9 °C 10 Φεβρουάριος
Βροχόπτωση
Μέγιστη ένταση βροχόπτωσης 43,2 mm/hr 4:43 μμ on 16 Ιούνιος
Μέγιστη ωριαία βροχόπτωση 21,6 mm 1:25 μμ on 16 Ιανουάριος
Μέγιστη ημερήσια βροχόπτωση 45,6 mm 16 Ιανουάριος
Μέγιστη μηνιαία βροχόπτωση 89,7 mm Ιανουάριος
Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας 23 days Ιανουάριος
Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων 7 days Μέχρι 22 Ιανουάριος
Ανεμος
Μέγιστη ριπή ανέμου 72,4 km/h 12:10 πμ on 12 Ιανουάριος
10λεπτος μέσος όρος μέγιστης ταχύτητας ανέμου 31,1 km/h 12:17 πμ on 12 Ιανουάριος
Μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου 300,4 km 11 Μάρτιος
Ατμοσφαιρική πίεση
Ελάχιστη ατμοσφαιρική πίεση (sl) 963,6 hPa 9:57 μμ on 26 Φεβρουάριος
Μέγιστη ατμοσφαιρική πίεση (sl) 1031,0 hPa 10:46 πμ on 20 Ιανουάριος

Υψηλά και χαμηλά τρέχοντος μήνα

Θερμοκρασία και υγρασία
Μέγιστη θερμοκρασία 32,3 °C 6:16 μμ on 23 Ιούνιος
Ελάχιστη θερμοκρασία 10,7 °C 11:36 πμ on 18 Ιούνιος
Μέγιστη τιμή σημείου δρόσου 24,7 °C 9:23 πμ on 21 Ιούνιος
Ελάχιστη τιμή σημείου δρόσου -13,0 °C 10:26 πμ on 19 Ιούνιος
Μέγιστη φαινομενική θερμοκρασία 30,9 °C 9:23 πμ on 21 Ιούνιος
Ελάχιστη φαινομενική θερμοκρασία 7,8 °C 1:14 πμ on 12 Ιούνιος
Ελάχιστη τιμή  δείκτη ψυχρότητας 9,8 °C 11:36 πμ on 18 Ιούνιος
Υψηλότερος δείκτης δυσφορίας 29,8 °C 6:16 μμ on 23 Ιούνιος
Υψηλότερη ελάχιστη 21,8 °C 25 Ιούνιος
Ελάχιστη μεγίστη 17,4 °C 18 Ιούνιος
Μέγιστη υγρασία 94 % 9:23 πμ on 21 Ιούνιος
Ελάχιστη υγρασία 10 % 9:38 πμ on 22 Ιούνιος
Μεγίστη διαφορά Θερμοκρασίας 13,2 °C 01 Ιούνιος
Ελαχίστη διαφορά θερμοκρασίας 6,7 °C 18 Ιούνιος
Βροχόπτωση
Μέγιστη ένταση βροχόπτωσης 43,2 mm/hr 4:43 μμ on 16 Ιούνιος
Μέγιστη ωριαία βροχόπτωση 6,6 mm 5:11 μμ on 16 Ιούνιος
Μέγιστη ημερήσια βροχόπτωση 8,4 mm 16 Ιούνιος
Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας 10 ημέρες Μέχρι  07 Ιούνιος
Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων ημέρες Μέχρι 18 Ιούνιος
Μεγαλύτερη περίοδος ξηρασίας 10 ημέρες Μέχρι 07 Ιούνιος
Ανεμος
Μέγιστη ριπή ανέμου 37,8 km/h 12:02 μμ on 13 Ιούνιος
10λεπτος μέσος όρος Μέγιστης ταχύτητας ανέμου 17,5 km/h 12:11 μμ on 13 Ιούνιος
Μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου 175,0 km 12 Ιούνιος
Ατμοσφαιρική πίεση
Ελάχιστη ατμοσφαιρική πίεση (sl) 1006,5 hPa 6:30 πμ on 18 Ιούνιος
Μέγιστη ατμοσφαιρική πίεση (sl) 1017,4 hPa 12:16 μμ on 23 Ιούνιος

page updated 26/6/2017 8:48:00 πμ
Template vaggmarks 2012©
Powered by Cumulus v1.9.4 (1099)