Υψηλά και χαμηλά από 22 Νοεμβρίου 2013 (Έναρξη λειτουργίας Σταθμού)

Πίνακας θερμοκρασίας και υγρασίας (Temperature and Humidity)
Μέγιστη θερμοκρασία - Highest Temperature 39,3 °C at 3:00 μμ on 30 Ιούνιος 2017
Ελάχιστη θερμοκρασία - Lowest Temperature -15,8 °C at 4:30 μμ on 14 Οκτώβριος 2017
Ελάχιστη τιμή του δείκτη ψυχρότητας - Lowest Windchill Temperature -30,3 °C at 2:28 μμ on 03 Σεπτέμβριος 2017
Υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία - Highest Minimum 29,8 °C at 3:42 πμ on 01 Ιούλιος 2017
Χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία - Lowest Maximum -2,6 °C at 1:57 μμ on 08 Ιανουάριος 2017
Πίνακας βροχόπτωσης (Rainfall)
Μέγιστη ένταση βροχόπτωσης - Highest rain rate 46,8 mm/hr at 11:35 μμ on 26 Μάρτιος 2015
Μέγιστη ωριαία βροχόπτωση - Highest Hourly Rainfall 127,5 mm at 8:20 μμ on 29 Σεπτέμβριος 2015
Μέγιστη ημερήσια βροχόπτωση - Highest Daily Rainfall 74,4 mm on 14 Μάιος 2014
Μέγιστη μηνιαία βροχόπτωση - Highest Monthly Rainfall 127,0 mm Σεπτέμβριος 2015
Πίνακας ανέμου (Wind)
Μέγιστη ταχύτητα ριπής ανέμου - Highest Wind Gust 120,0 km/h at 11:19 μμ on 01 Σεπτέμβριος 2017
Μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου - Highest Wind Speed Average 90,0 km/h at 1:32 μμ on 03 Ιούλιος 2016
Πίνακας ατμοσφαιρικής πίεσης (Pressure)
Ελάχιστη ατμοσφαιρική πίεση - Lowest Pressure 901,3 hPa at 11:18 μμ on 01 Σεπτέμβριος 2017
Μέγιστη ατμοσφαιρική πίεση - Highest Pressure 1179,6 hPa at 9:58 πμ on 30 Σεπτέμβριος 2015

Υψηλά και χαμηλά τρέχοντος έτους

Θερμοκρασία και υγρασία
Μέγιστη θερμοκρασία 39,3 °C 3:00 μμ on 30 Ιούνιος
Ελάχιστη θερμοκρασία -15,8 °C 4:30 μμ on 14 Οκτώβριος
Μέγιστη τιμή σημείου δρόσου 32,7 °C 11:18 μμ on 01 Σεπτέμβριος
Ελάχιστη τιμή σημείου δρόσου -32,6 °C 4:58 μμ on 14 Οκτώβριος
Μέγιστη φαινομενική θερμοκρασία 65,9 °C 11:18 μμ on 01 Σεπτέμβριος
Ελάχιστη φαινομενική θερμοκρασία -28,2 °C 2:28 μμ on 03 Σεπτέμβριος
Ελάχιστη τιμή δείκτη ψυχρότητας -30,3 °C 2:28 μμ on 03 Σεπτέμβριος
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 86,2 °C 11:18 μμ on 01 Σεπτέμβριος
Υψηλότερη ελάχιστη 29,8 °C 01 Ιούλιος
Ελάχιστη μεγίστη -2,6 °C 08 Ιανουάριος
Μέγιστη υγρασία 97 % 1:25 μμ on 27 Απρίλιος
Ελάχιστη υγρασία 10 % 6:16 πμ on 02 Ιανουάριος
Μεγίστη διαφορά Θερμοκρασίας 55,7 °C 01 Σεπτέμβριος
Ελαχίστη διαφορά θερμοκρασίας 0,0 °C 09 Αύγουστος
Βροχόπτωση
Μέγιστη ένταση βροχόπτωσης 43,2 mm/hr 4:43 μμ on 16 Ιούνιος
Μέγιστη ωριαία βροχόπτωση 54,9 mm 12:33 μμ on 29 Ιούνιος
Μέγιστη ημερήσια βροχόπτωση 45,6 mm 16 Ιανουάριος
Μέγιστη μηνιαία βροχόπτωση 89,7 mm Ιανουάριος
Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας 27 days Ιανουάριος
Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων 7 days Μέχρι 22 Ιανουάριος
Ανεμος
Μέγιστη ριπή ανέμου 208,0 km/h 11:19 μμ on 01 Σεπτέμβριος
10λεπτος μέσος όρος μέγιστης ταχύτητας ανέμου 31,1 km/h 12:17 πμ on 12 Ιανουάριος
Μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου 351,9 km 02 Δεκέμβριος
Ατμοσφαιρική πίεση
Ελάχιστη ατμοσφαιρική πίεση (sl) 901,3 hPa 11:18 μμ on 01 Σεπτέμβριος
Μέγιστη ατμοσφαιρική πίεση (sl) 1131,7 hPa 11:18 μμ on 01 Σεπτέμβριος

Υψηλά και χαμηλά τρέχοντος μήνα

Θερμοκρασία και υγρασία
Μέγιστη θερμοκρασία 19,9 °C 12:58 μμ on 13 Δεκέμβριος
Ελάχιστη θερμοκρασία 0,3 °C 6:11 πμ on 11 Δεκέμβριος
Μέγιστη τιμή σημείου δρόσου 0,0 °C 3:12 πμ on 03 Δεκέμβριος
Ελάχιστη τιμή σημείου δρόσου -22,2 °C 5:43 πμ on 11 Δεκέμβριος
Μέγιστη φαινομενική θερμοκρασία 16,9 °C 1:40 μμ on 13 Δεκέμβριος
Ελάχιστη φαινομενική θερμοκρασία -3,6 °C 6:53 πμ on 11 Δεκέμβριος
Ελάχιστη τιμή  δείκτη ψυχρότητας 0,3 °C 6:11 πμ on 11 Δεκέμβριος
Υψηλότερος δείκτης δυσφορίας 19,9 °C 12:58 μμ on 13 Δεκέμβριος
Υψηλότερη ελάχιστη 11,1 °C 02 Δεκέμβριος
Ελάχιστη μεγίστη 9,0 °C 08 Δεκέμβριος
Μέγιστη υγρασία 50 % 12:02 πμ on 10 Δεκέμβριος
Ελάχιστη υγρασία 11 % 9:06 πμ on 12 Δεκέμβριος
Μεγίστη διαφορά Θερμοκρασίας 16,2 °C 11 Δεκέμβριος
Ελαχίστη διαφορά θερμοκρασίας 3,6 °C 01 Δεκέμβριος
Βροχόπτωση
Μέγιστη ένταση βροχόπτωσης 21,6 mm/hr 5:17 μμ on 08 Δεκέμβριος
Μέγιστη ωριαία βροχόπτωση 3,3 mm 5:53 μμ on 08 Δεκέμβριος
Μέγιστη ημερήσια βροχόπτωση 3,3 mm 08 Δεκέμβριος
Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας ημέρες Μέχρι  07 Δεκέμβριος
Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων ημέρες Μέχρι 10 Δεκέμβριος
Μεγαλύτερη περίοδος ξηρασίας 5 ημέρες Μέχρι 07 Δεκέμβριος
Ανεμος
Μέγιστη ριπή ανέμου 54,0 km/h 10:34 μμ on 01 Δεκέμβριος
10λεπτος μέσος όρος Μέγιστης ταχύτητας ανέμου 26,9 km/h 9:04 μμ on 01 Δεκέμβριος
Μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου 351,9 km 02 Δεκέμβριος
Ατμοσφαιρική πίεση
Ελάχιστη ατμοσφαιρική πίεση (sl) 1003,2 hPa 2:19 πμ on 10 Δεκέμβριος
Μέγιστη ατμοσφαιρική πίεση (sl) 1018,1 hPa 4:49 μμ on 08 Δεκέμβριος

page updated 15/12/2017 2:21:01 πμ
Template vaggmarks 2012©
Powered by Cumulus v1.9.4 (1099)