Υψηλά και χαμηλά από 22 Νοεμβρίου 2013 (Έναρξη λειτουργίας Σταθμού)

Πίνακας θερμοκρασίας και υγρασίας (Temperature and Humidity)
Μέγιστη θερμοκρασία - Highest Temperature 56,2 °C at 7:20 μμ on 29 Σεπτέμβριος 2015
Ελάχιστη θερμοκρασία - Lowest Temperature -9,2 °C at 3:04 πμ on 09 Ιανουάριος 2017
Ελάχιστη τιμή του δείκτη ψυχρότητας - Lowest Windchill Temperature -12,9 °C at 4:07 πμ on 07 Ιανουάριος 2015
Υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία - Highest Minimum 25,6 °C at 9:57 μμ on 20 Ιούνιος 2016
Χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία - Lowest Maximum -2,6 °C at 1:57 μμ on 08 Ιανουάριος 2017
Πίνακας βροχόπτωσης (Rainfall)
Μέγιστη ένταση βροχόπτωσης - Highest rain rate 46,8 mm/hr at 11:35 μμ on 26 Μάρτιος 2015
Μέγιστη ωριαία βροχόπτωση - Highest Hourly Rainfall 127,5 mm at 8:20 μμ on 29 Σεπτέμβριος 2015
Μέγιστη ημερήσια βροχόπτωση - Highest Daily Rainfall 4324,8 mm on 30 Σεπτέμβριος 2015
Μέγιστη μηνιαία βροχόπτωση - Highest Monthly Rainfall 127,0 mm Σεπτέμβριος 2015
Πίνακας ανέμου (Wind)
Μέγιστη ταχύτητα ριπής ανέμου - Highest Wind Gust 204,0 km/h at 7:19 μμ on 29 Σεπτέμβριος 2015
Μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου - Highest Wind Speed Average 323,0 km/h at 1:32 μμ on 03 Ιούλιος 2016
Πίνακας ατμοσφαιρικής πίεσης (Pressure)
Ελάχιστη ατμοσφαιρική πίεση - Lowest Pressure 906,3 hPa at 3:17 πμ on 09 Απρίλιος 2014
Μέγιστη ατμοσφαιρική πίεση - Highest Pressure 1179,6 hPa at 9:58 πμ on 30 Σεπτέμβριος 2015

Υψηλά και χαμηλά τρέχοντος έτους

Θερμοκρασία και υγρασία
Μέγιστη θερμοκρασία 16,9 °C 1:29 μμ on 24 Φεβρουάριος
Ελάχιστη θερμοκρασία -9,2 °C 3:04 πμ on 09 Ιανουάριος
Μέγιστη τιμή σημείου δρόσου 2,1 °C 10:00 μμ on 06 Φεβρουάριος
Ελάχιστη τιμή σημείου δρόσου -28,3 °C 6:16 πμ on 02 Ιανουάριος
Μέγιστη φαινομενική θερμοκρασία 13,0 °C 11:04 πμ on 25 Φεβρουάριος
Ελάχιστη φαινομενική θερμοκρασία -13,3 °C 6:07 πμ on 08 Ιανουάριος
Ελάχιστη τιμή δείκτη ψυχρότητας -12,6 °C 6:07 πμ on 08 Ιανουάριος
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 16,9 °C 1:29 μμ on 24 Φεβρουάριος
Υψηλότερη ελάχιστη 7,2 °C 05 Φεβρουάριος
Ελάχιστη μεγίστη -2,6 °C 08 Ιανουάριος
Μέγιστη υγρασία 83 % 6:29 πμ on 11 Φεβρουάριος
Ελάχιστη υγρασία 10 % 6:16 πμ on 02 Ιανουάριος
Μεγίστη διαφορά Θερμοκρασίας 14,0 °C 15 Φεβρουάριος
Ελαχίστη διαφορά θερμοκρασίας 0,9 °C 10 Φεβρουάριος
Βροχόπτωση
Μέγιστη ένταση βροχόπτωσης 32,4 mm/hr 1:06 μμ on 16 Ιανουάριος
Μέγιστη ωριαία βροχόπτωση 21,6 mm 1:25 μμ on 16 Ιανουάριος
Μέγιστη ημερήσια βροχόπτωση 45,6 mm 16 Ιανουάριος
Μέγιστη μηνιαία βροχόπτωση 89,7 mm Ιανουάριος
Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας 5 days Ιανουάριος
Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων 7 days Μέχρι 22 Ιανουάριος
Ανεμος
Μέγιστη ριπή ανέμου 72,4 km/h 12:10 πμ on 12 Ιανουάριος
10λεπτος μέσος όρος μέγιστης ταχύτητας ανέμου 31,1 km/h 12:17 πμ on 12 Ιανουάριος
Μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου 231,6 km 10 Φεβρουάριος
Ατμοσφαιρική πίεση
Ελάχιστη ατμοσφαιρική πίεση (sl) 963,6 hPa 9:57 μμ on 26 Φεβρουάριος
Μέγιστη ατμοσφαιρική πίεση (sl) 1031,0 hPa 10:46 πμ on 20 Ιανουάριος

Υψηλά και χαμηλά τρέχοντος μήνα

Θερμοκρασία και υγρασία
Μέγιστη θερμοκρασία 16,9 °C 1:29 μμ on 24 Φεβρουάριος
Ελάχιστη θερμοκρασία -2,8 °C 11:05 μμ on 14 Φεβρουάριος
Μέγιστη τιμή σημείου δρόσου 2,1 °C 10:00 μμ on 06 Φεβρουάριος
Ελάχιστη τιμή σημείου δρόσου -22,1 °C 12:12 πμ on 15 Φεβρουάριος
Μέγιστη φαινομενική θερμοκρασία 13,0 °C 11:04 πμ on 25 Φεβρουάριος
Ελάχιστη φαινομενική θερμοκρασία -7,3 °C 6:55 πμ on 14 Φεβρουάριος
Ελάχιστη τιμή  δείκτη ψυχρότητας -5,7 °C 5:07 πμ on 14 Φεβρουάριος
Υψηλότερος δείκτης δυσφορίας 16,9 °C 1:29 μμ on 24 Φεβρουάριος
Υψηλότερη ελάχιστη 7,2 °C 05 Φεβρουάριος
Ελάχιστη μεγίστη -0,3 °C 13 Φεβρουάριος
Μέγιστη υγρασία 83 % 6:29 πμ on 11 Φεβρουάριος
Ελάχιστη υγρασία 12 % 12:27 μμ on 23 Φεβρουάριος
Μεγίστη διαφορά Θερμοκρασίας 14,0 °C 15 Φεβρουάριος
Ελαχίστη διαφορά θερμοκρασίας 0,9 °C 10 Φεβρουάριος
Βροχόπτωση
Μέγιστη ένταση βροχόπτωσης 7,2 mm/hr 7:57 μμ on 06 Φεβρουάριος
Μέγιστη ωριαία βροχόπτωση 3,6 mm 1:13 πμ on 07 Φεβρουάριος
Μέγιστη ημερήσια βροχόπτωση 5,1 mm 07 Φεβρουάριος
Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας ημέρες Μέχρι  05 Φεβρουάριος
Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων ημέρες Μέχρι 11 Φεβρουάριος
Μεγαλύτερη περίοδος ξηρασίας 5 ημέρες Μέχρι 05 Φεβρουάριος
Ανεμος
Μέγιστη ριπή ανέμου 49,0 km/h 11:50 μμ on 06 Φεβρουάριος
10λεπτος μέσος όρος Μέγιστης ταχύτητας ανέμου 23,0 km/h 3:47 μμ on 06 Φεβρουάριος
Μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου 231,6 km 10 Φεβρουάριος
Ατμοσφαιρική πίεση
Ελάχιστη ατμοσφαιρική πίεση (sl) 963,6 hPa 9:57 μμ on 26 Φεβρουάριος
Μέγιστη ατμοσφαιρική πίεση (sl) 1027,4 hPa 11:01 πμ on 02 Φεβρουάριος

page updated 28/2/2017 7:27:00 πμ
Template vaggmarks 2012©
Powered by Cumulus v1.9.4 (1099)