Υψηλά και χαμηλά από 22 Νοεμβρίου 2013 (Έναρξη λειτουργίας Σταθμού)

Πίνακας θερμοκρασίας και υγρασίας (Temperature and Humidity)
Μέγιστη θερμοκρασία - Highest Temperature 56,2 °C at 7:20 μμ on 29 Σεπτέμβριος 2015
Ελάχιστη θερμοκρασία - Lowest Temperature -22,4 °C at 4:21 πμ on 22 Ιούλιος 2017
Ελάχιστη τιμή του δείκτη ψυχρότητας - Lowest Windchill Temperature -27,9 °C at 4:21 πμ on 22 Ιούλιος 2017
Υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία - Highest Minimum 29,8 °C at 3:42 πμ on 01 Ιούλιος 2017
Χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία - Lowest Maximum -2,6 °C at 1:57 μμ on 08 Ιανουάριος 2017
Πίνακας βροχόπτωσης (Rainfall)
Μέγιστη ένταση βροχόπτωσης - Highest rain rate 46,8 mm/hr at 11:35 μμ on 26 Μάρτιος 2015
Μέγιστη ωριαία βροχόπτωση - Highest Hourly Rainfall 127,5 mm at 8:20 μμ on 29 Σεπτέμβριος 2015
Μέγιστη ημερήσια βροχόπτωση - Highest Daily Rainfall 4324,8 mm on 30 Σεπτέμβριος 2015
Μέγιστη μηνιαία βροχόπτωση - Highest Monthly Rainfall 127,0 mm Σεπτέμβριος 2015
Πίνακας ανέμου (Wind)
Μέγιστη ταχύτητα ριπής ανέμου - Highest Wind Gust 204,0 km/h at 7:19 μμ on 29 Σεπτέμβριος 2015
Μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου - Highest Wind Speed Average 323,0 km/h at 1:32 μμ on 03 Ιούλιος 2016
Πίνακας ατμοσφαιρικής πίεσης (Pressure)
Ελάχιστη ατμοσφαιρική πίεση - Lowest Pressure 906,3 hPa at 3:17 πμ on 09 Απρίλιος 2014
Μέγιστη ατμοσφαιρική πίεση - Highest Pressure 1179,6 hPa at 9:58 πμ on 30 Σεπτέμβριος 2015

Υψηλά και χαμηλά τρέχοντος έτους

Θερμοκρασία και υγρασία
Μέγιστη θερμοκρασία 39,7 °C 2:56 μμ on 30 Ιούνιος
Ελάχιστη θερμοκρασία -22,4 °C 4:21 πμ on 22 Ιούλιος
Μέγιστη τιμή σημείου δρόσου 24,7 °C 9:23 πμ on 21 Ιούνιος
Ελάχιστη τιμή σημείου δρόσου -28,3 °C 6:16 πμ on 02 Ιανουάριος
Μέγιστη φαινομενική θερμοκρασία 39,1 °C 11:04 πμ on 02 Ιούλιος
Ελάχιστη φαινομενική θερμοκρασία -27,4 °C 4:21 πμ on 22 Ιούλιος
Ελάχιστη τιμή δείκτη ψυχρότητας -27,9 °C 4:21 πμ on 22 Ιούλιος
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 39,0 °C 11:04 πμ on 02 Ιούλιος
Υψηλότερη ελάχιστη 29,8 °C 01 Ιούλιος
Ελάχιστη μεγίστη -2,6 °C 08 Ιανουάριος
Μέγιστη υγρασία 97 % 1:25 μμ on 27 Απρίλιος
Ελάχιστη υγρασία 10 % 6:16 πμ on 02 Ιανουάριος
Μεγίστη διαφορά Θερμοκρασίας 51,1 °C 22 Ιούλιος
Ελαχίστη διαφορά θερμοκρασίας 0,0 °C 09 Αύγουστος
Βροχόπτωση
Μέγιστη ένταση βροχόπτωσης 43,2 mm/hr 4:43 μμ on 16 Ιούνιος
Μέγιστη ωριαία βροχόπτωση 54,9 mm 12:33 μμ on 29 Ιούνιος
Μέγιστη ημερήσια βροχόπτωση 45,6 mm 16 Ιανουάριος
Μέγιστη μηνιαία βροχόπτωση 89,7 mm Ιανουάριος
Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας 27 days Ιανουάριος
Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων 7 days Μέχρι 22 Ιανουάριος
Ανεμος
Μέγιστη ριπή ανέμου 72,4 km/h 12:10 πμ on 12 Ιανουάριος
10λεπτος μέσος όρος μέγιστης ταχύτητας ανέμου 31,1 km/h 12:17 πμ on 12 Ιανουάριος
Μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου 300,4 km 11 Μάρτιος
Ατμοσφαιρική πίεση
Ελάχιστη ατμοσφαιρική πίεση (sl) 963,6 hPa 9:57 μμ on 26 Φεβρουάριος
Μέγιστη ατμοσφαιρική πίεση (sl) 1031,0 hPa 10:46 πμ on 20 Ιανουάριος

Υψηλά και χαμηλά τρέχοντος μήνα

Θερμοκρασία και υγρασία
Μέγιστη θερμοκρασία 33,7 °C 9:58 πμ on 05 Αύγουστος
Ελάχιστη θερμοκρασία 14,9 °C 8:59 πμ on 07 Αύγουστος
Μέγιστη τιμή σημείου δρόσου 3,5 °C 9:58 πμ on 05 Αύγουστος
Ελάχιστη τιμή σημείου δρόσου -9,9 °C 5:28 πμ on 02 Αύγουστος
Μέγιστη φαινομενική θερμοκρασία 31,7 °C 9:28 πμ on 05 Αύγουστος
Ελάχιστη φαινομενική θερμοκρασία 8,1 °C 8:59 πμ on 07 Αύγουστος
Ελάχιστη τιμή  δείκτη ψυχρότητας 13,4 °C 8:59 πμ on 07 Αύγουστος
Υψηλότερος δείκτης δυσφορίας 31,3 °C 9:58 πμ on 05 Αύγουστος
Υψηλότερη ελάχιστη 28,0 °C 09 Αύγουστος
Ελάχιστη μεγίστη 25,1 °C 07 Αύγουστος
Μέγιστη υγρασία 33 % 2:51 μμ on 01 Αύγουστος
Ελάχιστη υγρασία 11 % 3:02 μμ on 01 Αύγουστος
Μεγίστη διαφορά Θερμοκρασίας 13,1 °C 06 Αύγουστος
Ελαχίστη διαφορά θερμοκρασίας 0,0 °C 09 Αύγουστος
Βροχόπτωση
Μέγιστη ένταση βροχόπτωσης 0,6 mm/hr 8:59 πμ on 07 Αύγουστος
Μέγιστη ωριαία βροχόπτωση 0,3 mm 8:59 πμ on 07 Αύγουστος
Μέγιστη ημερήσια βροχόπτωση 0,6 mm 07 Αύγουστος
Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας ημέρες Μέχρι  16 Αύγουστος
Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων ημέρες Μέχρι 07 Αύγουστος
Μεγαλύτερη περίοδος ξηρασίας 9 ημέρες Μέχρι 16 Αύγουστος
Ανεμος
Μέγιστη ριπή ανέμου 49,0 km/h 10:02 μμ on 09 Αύγουστος
10λεπτος μέσος όρος Μέγιστης ταχύτητας ανέμου 22,0 km/h 8:59 πμ on 07 Αύγουστος
Μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου 261,9 km 09 Αύγουστος
Ατμοσφαιρική πίεση
Ελάχιστη ατμοσφαιρική πίεση (sl) 1001,7 hPa 3:29 πμ on 07 Αύγουστος
Μέγιστη ατμοσφαιρική πίεση (sl) 1015,8 hPa 12:29 μμ on 08 Αύγουστος

page updated 17/8/2017 2:30:00 μμ
Template vaggmarks 2012©
Powered by Cumulus v1.9.4 (1099)