Υψηλά και χαμηλά από 22 Νοεμβρίου 2013 (Έναρξη λειτουργίας Σταθμού)

Πίνακας θερμοκρασίας και υγρασίας (Temperature and Humidity)
Μέγιστη θερμοκρασία - Highest Temperature 56,2 °C at 7:20 μμ on 29 Σεπτέμβριος 2015
Ελάχιστη θερμοκρασία - Lowest Temperature -9,2 °C at 3:04 πμ on 09 Ιανουάριος 2017
Ελάχιστη τιμή του δείκτη ψυχρότητας - Lowest Windchill Temperature -12,9 °C at 4:07 πμ on 07 Ιανουάριος 2015
Υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία - Highest Minimum 25,6 °C at 9:57 μμ on 20 Ιούνιος 2016
Χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία - Lowest Maximum -2,6 °C at 1:57 μμ on 08 Ιανουάριος 2017
Πίνακας βροχόπτωσης (Rainfall)
Μέγιστη ένταση βροχόπτωσης - Highest rain rate 46,8 mm/hr at 11:35 μμ on 26 Μάρτιος 2015
Μέγιστη ωριαία βροχόπτωση - Highest Hourly Rainfall 127,5 mm at 8:20 μμ on 29 Σεπτέμβριος 2015
Μέγιστη ημερήσια βροχόπτωση - Highest Daily Rainfall 4324,8 mm on 30 Σεπτέμβριος 2015
Μέγιστη μηνιαία βροχόπτωση - Highest Monthly Rainfall 127,0 mm Σεπτέμβριος 2015
Πίνακας ανέμου (Wind)
Μέγιστη ταχύτητα ριπής ανέμου - Highest Wind Gust 204,0 km/h at 7:19 μμ on 29 Σεπτέμβριος 2015
Μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου - Highest Wind Speed Average 323,0 km/h at 1:32 μμ on 03 Ιούλιος 2016
Πίνακας ατμοσφαιρικής πίεσης (Pressure)
Ελάχιστη ατμοσφαιρική πίεση - Lowest Pressure 906,3 hPa at 3:17 πμ on 09 Απρίλιος 2014
Μέγιστη ατμοσφαιρική πίεση - Highest Pressure 1179,6 hPa at 9:58 πμ on 30 Σεπτέμβριος 2015

Υψηλά και χαμηλά τρέχοντος έτους

Θερμοκρασία και υγρασία
Μέγιστη θερμοκρασία 12,7 °C 12:49 μμ on 19 Ιανουάριος
Ελάχιστη θερμοκρασία -9,2 °C 3:04 πμ on 09 Ιανουάριος
Μέγιστη τιμή σημείου δρόσου 0,6 °C 7:35 μμ on 18 Ιανουάριος
Ελάχιστη τιμή σημείου δρόσου -28,3 °C 6:16 πμ on 02 Ιανουάριος
Μέγιστη φαινομενική θερμοκρασία 8,7 °C 12:35 μμ on 19 Ιανουάριος
Ελάχιστη φαινομενική θερμοκρασία -13,3 °C 6:07 πμ on 08 Ιανουάριος
Ελάχιστη τιμή δείκτη ψυχρότητας -12,6 °C 6:07 πμ on 08 Ιανουάριος
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 12,7 °C 12:49 μμ on 19 Ιανουάριος
Υψηλότερη ελάχιστη 3,0 °C 04 Ιανουάριος
Ελάχιστη μεγίστη -2,6 °C 08 Ιανουάριος
Μέγιστη υγρασία 80 % 4:28 πμ on 21 Ιανουάριος
Ελάχιστη υγρασία 10 % 6:16 πμ on 02 Ιανουάριος
Μεγίστη διαφορά Θερμοκρασίας 12,8 °C 16 Ιανουάριος
Ελαχίστη διαφορά θερμοκρασίας 2,6 °C 23 Ιανουάριος
Βροχόπτωση
Μέγιστη ένταση βροχόπτωσης 32,4 mm/hr 1:06 μμ on 16 Ιανουάριος
Μέγιστη ωριαία βροχόπτωση 21,6 mm 1:25 μμ on 16 Ιανουάριος
Μέγιστη ημερήσια βροχόπτωση 45,6 mm 16 Ιανουάριος
Μέγιστη μηνιαία βροχόπτωση 84,0 mm Ιανουάριος
Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας 4 days Ιανουάριος
Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων 7 days Μέχρι 22 Ιανουάριος
Ανεμος
Μέγιστη ριπή ανέμου 72,4 km/h 12:10 πμ on 12 Ιανουάριος
10λεπτος μέσος όρος μέγιστης ταχύτητας ανέμου 31,1 km/h 12:17 πμ on 12 Ιανουάριος
Μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου 171,6 km 18 Ιανουάριος
Ατμοσφαιρική πίεση
Ελάχιστη ατμοσφαιρική πίεση (sl) 999,3 hPa 8:49 μμ on 24 Ιανουάριος
Μέγιστη ατμοσφαιρική πίεση (sl) 1031,0 hPa 10:46 πμ on 20 Ιανουάριος

Υψηλά και χαμηλά τρέχοντος μήνα

Θερμοκρασία και υγρασία
Μέγιστη θερμοκρασία 12,7 °C 12:49 μμ on 19 Ιανουάριος
Ελάχιστη θερμοκρασία -9,2 °C 3:04 πμ on 09 Ιανουάριος
Μέγιστη τιμή σημείου δρόσου 0,6 °C 7:35 μμ on 18 Ιανουάριος
Ελάχιστη τιμή σημείου δρόσου -28,3 °C 6:16 πμ on 02 Ιανουάριος
Μέγιστη φαινομενική θερμοκρασία 8,7 °C 12:35 μμ on 19 Ιανουάριος
Ελάχιστη φαινομενική θερμοκρασία -13,3 °C 6:07 πμ on 08 Ιανουάριος
Ελάχιστη τιμή  δείκτη ψυχρότητας -12,6 °C 6:07 πμ on 08 Ιανουάριος
Υψηλότερος δείκτης δυσφορίας 12,7 °C 12:49 μμ on 19 Ιανουάριος
Υψηλότερη ελάχιστη 3,0 °C 04 Ιανουάριος
Ελάχιστη μεγίστη -2,6 °C 08 Ιανουάριος
Μέγιστη υγρασία 80 % 4:28 πμ on 21 Ιανουάριος
Ελάχιστη υγρασία 10 % 6:16 πμ on 02 Ιανουάριος
Μεγίστη διαφορά Θερμοκρασίας 12,8 °C 16 Ιανουάριος
Ελαχίστη διαφορά θερμοκρασίας 2,6 °C 23 Ιανουάριος
Βροχόπτωση
Μέγιστη ένταση βροχόπτωσης 32,4 mm/hr 1:06 μμ on 16 Ιανουάριος
Μέγιστη ωριαία βροχόπτωση 21,6 mm 1:25 μμ on 16 Ιανουάριος
Μέγιστη ημερήσια βροχόπτωση 45,6 mm 16 Ιανουάριος
Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας ημέρες Μέχρι  01 Ιανουάριος
Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων ημέρες Μέχρι 22 Ιανουάριος
Μεγαλύτερη περίοδος ξηρασίας 4 ημέρες Μέχρι 01 Ιανουάριος
Ανεμος
Μέγιστη ριπή ανέμου 72,4 km/h 12:10 πμ on 12 Ιανουάριος
10λεπτος μέσος όρος Μέγιστης ταχύτητας ανέμου 31,1 km/h 12:17 πμ on 12 Ιανουάριος
Μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου 171,6 km 18 Ιανουάριος
Ατμοσφαιρική πίεση
Ελάχιστη ατμοσφαιρική πίεση (sl) 999,3 hPa 8:49 μμ on 24 Ιανουάριος
Μέγιστη ατμοσφαιρική πίεση (sl) 1031,0 hPa 10:46 πμ on 20 Ιανουάριος

page updated 24/1/2017 9:15:00 μμ
Template vaggmarks 2012©
Powered by Cumulus v1.9.4 (1099)