Υψηλά και χαμηλά από 22 Νοεμβρίου 2013 (Έναρξη λειτουργίας Σταθμού)

Πίνακας θερμοκρασίας και υγρασίας (Temperature and Humidity)
Μέγιστη θερμοκρασία - Highest Temperature 39,3 °C at 3:00 μμ on 30 Ιούνιος 2017
Ελάχιστη θερμοκρασία - Lowest Temperature -15,8 °C at 8:08 πμ on 18 Φεβρουάριος 2015
Ελάχιστη τιμή του δείκτη ψυχρότητας - Lowest Windchill Temperature -15,8 °C at 4:35 μμ on 14 Οκτώβριος 2017
Υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία - Highest Minimum 29,8 °C at 3:42 πμ on 01 Ιούλιος 2017
Χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία - Lowest Maximum -2,6 °C at 1:57 μμ on 08 Ιανουάριος 2017
Πίνακας βροχόπτωσης (Rainfall)
Μέγιστη ένταση βροχόπτωσης - Highest rain rate 46,7 mm/hr at 4:07 μμ on 08 Μάιος 2018
Μέγιστη ωριαία βροχόπτωση - Highest Hourly Rainfall 12,0 mm at 4:35 μμ on 08 Μάιος 2018
Μέγιστη ημερήσια βροχόπτωση - Highest Daily Rainfall 40,2 mm on 27 Φεβρουάριος 2015
Μέγιστη μηνιαία βροχόπτωση - Highest Monthly Rainfall 119,7 mm Φεβρουάριος 2018
Πίνακας ανέμου (Wind)
Μέγιστη ταχύτητα ριπής ανέμου - Highest Wind Gust 204,0 km/h at 7:20 μμ on 29 Σεπτέμβριος 2015
Μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου - Highest Wind Speed Average 123,0 km/h at 1:32 μμ on 03 Ιούλιος 2016
Πίνακας ατμοσφαιρικής πίεσης (Pressure)
Ελάχιστη ατμοσφαιρική πίεση - Lowest Pressure 901,3 hPa at 11:18 μμ on 01 Σεπτέμβριος 2017
Μέγιστη ατμοσφαιρική πίεση - Highest Pressure 1179,6 hPa at 9:58 πμ on 30 Σεπτέμβριος 2015

Υψηλά και χαμηλά τρέχοντος έτους

Θερμοκρασία και υγρασία
Μέγιστη θερμοκρασία 31,6 °C 3:56 μμ on 19 Μάιος
Ελάχιστη θερμοκρασία -3,3 °C 4:00 πμ on 25 Ιανουάριος
Μέγιστη τιμή σημείου δρόσου 16,2 °C 2:33 μμ on 08 Μάιος
Ελάχιστη τιμή σημείου δρόσου -13,7 °C 1:55 πμ on 19 Ιανουάριος
Μέγιστη φαινομενική θερμοκρασία 32,3 °C 3:57 μμ on 19 Μάιος
Ελάχιστη φαινομενική θερμοκρασία -7,5 °C 1:35 πμ on 25 Ιανουάριος
Ελάχιστη τιμή δείκτη ψυχρότητας -6,8 °C 1:35 πμ on 25 Ιανουάριος
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 30,9 °C 3:56 μμ on 19 Μάιος
Υψηλότερη ελάχιστη 16,4 °C 19 Μάιος
Ελάχιστη μεγίστη 1,1 °C 24 Ιανουάριος
Μέγιστη υγρασία 100 % 8:26 πμ on 16 Ιανουάριος
Ελάχιστη υγρασία 13 % 11:34 πμ on 24 Απρίλιος
Μεγίστη διαφορά Θερμοκρασίας 32,7 °C 18 Ιανουάριος
Ελαχίστη διαφορά θερμοκρασίας 2,3 °C 19 Φεβρουάριος
Βροχόπτωση
Μέγιστη ένταση βροχόπτωσης 46,7 mm/hr 4:07 μμ on 08 Μάιος
Μέγιστη ωριαία βροχόπτωση 12,0 mm 4:35 μμ on 08 Μάιος
Μέγιστη ημερήσια βροχόπτωση 36,9 mm 10 Φεβρουάριος
Μέγιστη μηνιαία βροχόπτωση 119,7 mm Φεβρουάριος
Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας 21 days Φεβρουάριος
Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων 10 days Μέχρι 28 Φεβρουάριος
Ανεμος
Μέγιστη ριπή ανέμου 76,0 km/h 8:46 μμ on 06 Μάρτιος
10λεπτος μέσος όρος μέγιστης ταχύτητας ανέμου 34,9 km/h 8:36 μμ on 06 Μάρτιος
Μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου 261,1 km 26 Μάρτιος
Ατμοσφαιρική πίεση
Ελάχιστη ατμοσφαιρική πίεση (sl) 995,1 hPa 11:05 πμ on 10 Φεβρουάριος
Μέγιστη ατμοσφαιρική πίεση (sl) 1060,2 hPa 7:54 μμ on 22 Φεβρουάριος

Υψηλά και χαμηλά τρέχοντος μήνα

Θερμοκρασία και υγρασία
Μέγιστη θερμοκρασία 31,6 °C 3:56 μμ on 19 Μάιος
Ελάχιστη θερμοκρασία 10,1 °C 5:47 πμ on 10 Μάιος
Μέγιστη τιμή σημείου δρόσου 16,2 °C 2:33 μμ on 08 Μάιος
Ελάχιστη τιμή σημείου δρόσου 3,2 °C 2:18 μμ on 01 Μάιος
Μέγιστη φαινομενική θερμοκρασία 32,3 °C 3:57 μμ on 19 Μάιος
Ελάχιστη φαινομενική θερμοκρασία 8,7 °C 6:08 πμ on 10 Μάιος
Ελάχιστη τιμή  δείκτη ψυχρότητας 10,1 °C 5:47 πμ on 10 Μάιος
Υψηλότερος δείκτης δυσφορίας 30,9 °C 3:56 μμ on 19 Μάιος
Υψηλότερη ελάχιστη 16,4 °C 19 Μάιος
Ελάχιστη μεγίστη 15,8 °C 07 Μάιος
Μέγιστη υγρασία 99 % 6:02 μμ on 06 Μάιος
Ελάχιστη υγρασία 20 % 1:50 μμ on 01 Μάιος
Μεγίστη διαφορά Θερμοκρασίας 16,9 °C 01 Μάιος
Ελαχίστη διαφορά θερμοκρασίας 4,0 °C 07 Μάιος
Βροχόπτωση
Μέγιστη ένταση βροχόπτωσης 46,7 mm/hr 4:07 μμ on 08 Μάιος
Μέγιστη ωριαία βροχόπτωση 12,0 mm 4:35 μμ on 08 Μάιος
Μέγιστη ημερήσια βροχόπτωση 14,7 mm 08 Μάιος
Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας ημέρες Μέχρι  19 Μάιος
Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων ημέρες Μέχρι 13 Μάιος
Μεγαλύτερη περίοδος ξηρασίας 6 ημέρες Μέχρι 19 Μάιος
Ανεμος
Μέγιστη ριπή ανέμου 28,1 km/h 12:50 μμ on 03 Μάιος
10λεπτος μέσος όρος Μέγιστης ταχύτητας ανέμου 12,8 km/h 3:47 μμ on 03 Μάιος
Μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου 155,8 km 03 Μάιος
Ατμοσφαιρική πίεση
Ελάχιστη ατμοσφαιρική πίεση (sl) 1007,0 hPa 5:19 πμ on 10 Μάιος
Μέγιστη ατμοσφαιρική πίεση (sl) 1019,0 hPa 12:24 μμ on 22 Μάιος

page updated 22/5/2018 12:30:01 μμ
Template vaggmarks 2012©
Powered by Cumulus v1.9.4 (1099)