Υψηλά και χαμηλά από 22 Νοεμβρίου 2013 (Έναρξη λειτουργίας Σταθμού)

Πίνακας θερμοκρασίας και υγρασίας (Temperature and Humidity)
Μέγιστη θερμοκρασία - Highest Temperature 39,3 °C at 3:00 μμ on 30 Ιούνιος 2017
Ελάχιστη θερμοκρασία - Lowest Temperature -15,8 °C at 4:30 μμ on 14 Οκτώβριος 2017
Ελάχιστη τιμή του δείκτη ψυχρότητας - Lowest Windchill Temperature -30,3 °C at 2:28 μμ on 03 Σεπτέμβριος 2017
Υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία - Highest Minimum 29,8 °C at 3:42 πμ on 01 Ιούλιος 2017
Χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία - Lowest Maximum -2,6 °C at 1:57 μμ on 08 Ιανουάριος 2017
Πίνακας βροχόπτωσης (Rainfall)
Μέγιστη ένταση βροχόπτωσης - Highest rain rate 46,8 mm/hr at 11:35 μμ on 26 Μάρτιος 2015
Μέγιστη ωριαία βροχόπτωση - Highest Hourly Rainfall 127,5 mm at 8:20 μμ on 29 Σεπτέμβριος 2015
Μέγιστη ημερήσια βροχόπτωση - Highest Daily Rainfall 74,4 mm on 14 Μάιος 2014
Μέγιστη μηνιαία βροχόπτωση - Highest Monthly Rainfall 127,0 mm Σεπτέμβριος 2015
Πίνακας ανέμου (Wind)
Μέγιστη ταχύτητα ριπής ανέμου - Highest Wind Gust 120,0 km/h at 11:19 μμ on 01 Σεπτέμβριος 2017
Μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου - Highest Wind Speed Average 90,0 km/h at 1:32 μμ on 03 Ιούλιος 2016
Πίνακας ατμοσφαιρικής πίεσης (Pressure)
Ελάχιστη ατμοσφαιρική πίεση - Lowest Pressure 901,3 hPa at 11:18 μμ on 01 Σεπτέμβριος 2017
Μέγιστη ατμοσφαιρική πίεση - Highest Pressure 1179,6 hPa at 9:58 πμ on 30 Σεπτέμβριος 2015

Υψηλά και χαμηλά τρέχοντος έτους

Θερμοκρασία και υγρασία
Μέγιστη θερμοκρασία 39,3 °C 3:00 μμ on 30 Ιούνιος
Ελάχιστη θερμοκρασία -15,8 °C 4:30 μμ on 14 Οκτώβριος
Μέγιστη τιμή σημείου δρόσου 32,7 °C 11:18 μμ on 01 Σεπτέμβριος
Ελάχιστη τιμή σημείου δρόσου -32,6 °C 4:58 μμ on 14 Οκτώβριος
Μέγιστη φαινομενική θερμοκρασία 65,9 °C 11:18 μμ on 01 Σεπτέμβριος
Ελάχιστη φαινομενική θερμοκρασία -28,2 °C 2:28 μμ on 03 Σεπτέμβριος
Ελάχιστη τιμή δείκτη ψυχρότητας -30,3 °C 2:28 μμ on 03 Σεπτέμβριος
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 86,2 °C 11:18 μμ on 01 Σεπτέμβριος
Υψηλότερη ελάχιστη 29,8 °C 01 Ιούλιος
Ελάχιστη μεγίστη -2,6 °C 08 Ιανουάριος
Μέγιστη υγρασία 97 % 1:25 μμ on 27 Απρίλιος
Ελάχιστη υγρασία 10 % 6:16 πμ on 02 Ιανουάριος
Μεγίστη διαφορά Θερμοκρασίας 55,7 °C 01 Σεπτέμβριος
Ελαχίστη διαφορά θερμοκρασίας 0,0 °C 09 Αύγουστος
Βροχόπτωση
Μέγιστη ένταση βροχόπτωσης 43,2 mm/hr 4:43 μμ on 16 Ιούνιος
Μέγιστη ωριαία βροχόπτωση 54,9 mm 12:33 μμ on 29 Ιούνιος
Μέγιστη ημερήσια βροχόπτωση 45,6 mm 16 Ιανουάριος
Μέγιστη μηνιαία βροχόπτωση 89,7 mm Ιανουάριος
Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας 27 days Ιανουάριος
Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων 7 days Μέχρι 22 Ιανουάριος
Ανεμος
Μέγιστη ριπή ανέμου 208,0 km/h 11:19 μμ on 01 Σεπτέμβριος
10λεπτος μέσος όρος μέγιστης ταχύτητας ανέμου 31,1 km/h 12:17 πμ on 12 Ιανουάριος
Μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου 300,4 km 11 Μάρτιος
Ατμοσφαιρική πίεση
Ελάχιστη ατμοσφαιρική πίεση (sl) 901,3 hPa 11:18 μμ on 01 Σεπτέμβριος
Μέγιστη ατμοσφαιρική πίεση (sl) 1131,7 hPa 11:18 μμ on 01 Σεπτέμβριος

Υψηλά και χαμηλά τρέχοντος μήνα

Θερμοκρασία και υγρασία
Μέγιστη θερμοκρασία 25,6 °C 2:10 μμ on 06 Οκτώβριος
Ελάχιστη θερμοκρασία -15,8 °C 4:30 μμ on 14 Οκτώβριος
Μέγιστη τιμή σημείου δρόσου 4,9 °C 10:33 μμ on 01 Οκτώβριος
Ελάχιστη τιμή σημείου δρόσου -32,6 °C 4:58 μμ on 14 Οκτώβριος
Μέγιστη φαινομενική θερμοκρασία 22,6 °C 3:21 μμ on 05 Οκτώβριος
Ελάχιστη φαινομενική θερμοκρασία -19,7 °C 4:30 μμ on 14 Οκτώβριος
Ελάχιστη τιμή  δείκτη ψυχρότητας -15,8 °C 4:30 μμ on 14 Οκτώβριος
Υψηλότερος δείκτης δυσφορίας 25,6 °C 2:10 μμ on 06 Οκτώβριος
Υψηλότερη ελάχιστη 18,5 °C 13 Οκτώβριος
Ελάχιστη μεγίστη 17,0 °C 02 Οκτώβριος
Μέγιστη υγρασία 73 % 5:03 μμ on 02 Οκτώβριος
Ελάχιστη υγρασία 11 % 12:07 μμ on 05 Οκτώβριος
Μεγίστη διαφορά Θερμοκρασίας 39,4 °C 14 Οκτώβριος
Ελαχίστη διαφορά θερμοκρασίας 3,5 °C 13 Οκτώβριος
Βροχόπτωση
Μέγιστη ένταση βροχόπτωσης 0,0 mm/hr 12:00 πμ on 01 Οκτώβριος
Μέγιστη ωριαία βροχόπτωση 4,8 mm 2:03 πμ on 17 Οκτώβριος
Μέγιστη ημερήσια βροχόπτωση 4,8 mm 17 Οκτώβριος
Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας 21 ημέρες Μέχρι  21 Οκτώβριος
Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων ημέρες Μέχρι 01 Οκτώβριος
Μεγαλύτερη περίοδος ξηρασίας 21 ημέρες Μέχρι 21 Οκτώβριος
Ανεμος
Μέγιστη ριπή ανέμου 36,7 km/h 12:26 μμ on 07 Οκτώβριος
10λεπτος μέσος όρος Μέγιστης ταχύτητας ανέμου 18,3 km/h 12:35 μμ on 07 Οκτώβριος
Μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου 149,8 km 16 Οκτώβριος
Ατμοσφαιρική πίεση
Ελάχιστη ατμοσφαιρική πίεση (sl) 995,5 hPa 5:18 μμ on 07 Οκτώβριος
Μέγιστη ατμοσφαιρική πίεση (sl) 1020,1 hPa 11:50 μμ on 09 Οκτώβριος

page updated 22/10/17 3:39:00 πμ
Template vaggmarks 2012©
Powered by Cumulus v1.9.4 (1099)