Υψηλά και χαμηλά από 22 Νοεμβρίου 2013 (Έναρξη λειτουργίας Σταθμού)

Πίνακας θερμοκρασίας και υγρασίας (Temperature and Humidity)
Μέγιστη θερμοκρασία - Highest Temperature 56,2 °C at 7:20 μμ on 29 Σεπτέμβριος 2015
Ελάχιστη θερμοκρασία - Lowest Temperature -9,2 °C at 3:04 πμ on 09 Ιανουάριος 2017
Ελάχιστη τιμή του δείκτη ψυχρότητας - Lowest Windchill Temperature -12,9 °C at 4:07 πμ on 07 Ιανουάριος 2015
Υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία - Highest Minimum 25,6 °C at 9:57 μμ on 20 Ιούνιος 2016
Χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία - Lowest Maximum -2,6 °C at 1:57 μμ on 08 Ιανουάριος 2017
Πίνακας βροχόπτωσης (Rainfall)
Μέγιστη ένταση βροχόπτωσης - Highest rain rate 46,8 mm/hr at 11:35 μμ on 26 Μάρτιος 2015
Μέγιστη ωριαία βροχόπτωση - Highest Hourly Rainfall 127,5 mm at 8:20 μμ on 29 Σεπτέμβριος 2015
Μέγιστη ημερήσια βροχόπτωση - Highest Daily Rainfall 4324,8 mm on 30 Σεπτέμβριος 2015
Μέγιστη μηνιαία βροχόπτωση - Highest Monthly Rainfall 127,0 mm Σεπτέμβριος 2015
Πίνακας ανέμου (Wind)
Μέγιστη ταχύτητα ριπής ανέμου - Highest Wind Gust 204,0 km/h at 7:19 μμ on 29 Σεπτέμβριος 2015
Μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου - Highest Wind Speed Average 323,0 km/h at 1:32 μμ on 03 Ιούλιος 2016
Πίνακας ατμοσφαιρικής πίεσης (Pressure)
Ελάχιστη ατμοσφαιρική πίεση - Lowest Pressure 906,3 hPa at 3:17 πμ on 09 Απρίλιος 2014
Μέγιστη ατμοσφαιρική πίεση - Highest Pressure 1179,6 hPa at 9:58 πμ on 30 Σεπτέμβριος 2015

Υψηλά και χαμηλά τρέχοντος έτους

Θερμοκρασία και υγρασία
Μέγιστη θερμοκρασία 26,7 °C 11:22 πμ on 29 Απρίλιος
Ελάχιστη θερμοκρασία -9,2 °C 3:04 πμ on 09 Ιανουάριος
Μέγιστη τιμή σημείου δρόσου 21,8 °C 2:57 μμ on 27 Απρίλιος
Ελάχιστη τιμή σημείου δρόσου -28,3 °C 6:16 πμ on 02 Ιανουάριος
Μέγιστη φαινομενική θερμοκρασία 26,2 °C 9:13 πμ on 29 Απρίλιος
Ελάχιστη φαινομενική θερμοκρασία -13,3 °C 6:07 πμ on 08 Ιανουάριος
Ελάχιστη τιμή δείκτη ψυχρότητας -12,6 °C 6:07 πμ on 08 Ιανουάριος
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 26,6 °C 11:25 πμ on 29 Απρίλιος
Υψηλότερη ελάχιστη 13,3 °C 28 Απρίλιος
Ελάχιστη μεγίστη -2,6 °C 08 Ιανουάριος
Μέγιστη υγρασία 97 % 1:25 μμ on 27 Απρίλιος
Ελάχιστη υγρασία 10 % 6:16 πμ on 02 Ιανουάριος
Μεγίστη διαφορά Θερμοκρασίας 16,1 °C 27 Απρίλιος
Ελαχίστη διαφορά θερμοκρασίας 0,9 °C 10 Φεβρουάριος
Βροχόπτωση
Μέγιστη ένταση βροχόπτωσης 32,4 mm/hr 1:06 μμ on 16 Ιανουάριος
Μέγιστη ωριαία βροχόπτωση 21,6 mm 1:25 μμ on 16 Ιανουάριος
Μέγιστη ημερήσια βροχόπτωση 45,6 mm 16 Ιανουάριος
Μέγιστη μηνιαία βροχόπτωση 89,7 mm Ιανουάριος
Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας 13 days Ιανουάριος
Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων 7 days Μέχρι 22 Ιανουάριος
Ανεμος
Μέγιστη ριπή ανέμου 72,4 km/h 12:10 πμ on 12 Ιανουάριος
10λεπτος μέσος όρος μέγιστης ταχύτητας ανέμου 31,1 km/h 12:17 πμ on 12 Ιανουάριος
Μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου 300,4 km 11 Μάρτιος
Ατμοσφαιρική πίεση
Ελάχιστη ατμοσφαιρική πίεση (sl) 963,6 hPa 9:57 μμ on 26 Φεβρουάριος
Μέγιστη ατμοσφαιρική πίεση (sl) 1031,0 hPa 10:46 πμ on 20 Ιανουάριος

Υψηλά και χαμηλά τρέχοντος μήνα

Θερμοκρασία και υγρασία
Μέγιστη θερμοκρασία 26,7 °C 11:22 πμ on 29 Απρίλιος
Ελάχιστη θερμοκρασία 2,1 °C 5:49 πμ on 22 Απρίλιος
Μέγιστη τιμή σημείου δρόσου 21,8 °C 2:57 μμ on 27 Απρίλιος
Ελάχιστη τιμή σημείου δρόσου -21,2 °C 4:25 πμ on 21 Απρίλιος
Μέγιστη φαινομενική θερμοκρασία 26,2 °C 9:13 πμ on 29 Απρίλιος
Ελάχιστη φαινομενική θερμοκρασία -1,9 °C 8:26 πμ on 22 Απρίλιος
Ελάχιστη τιμή  δείκτη ψυχρότητας 0,6 °C 8:20 πμ on 22 Απρίλιος
Υψηλότερος δείκτης δυσφορίας 26,6 °C 11:25 πμ on 29 Απρίλιος
Υψηλότερη ελάχιστη 13,3 °C 28 Απρίλιος
Ελάχιστη μεγίστη 10,0 °C 22 Απρίλιος
Μέγιστη υγρασία 97 % 1:25 μμ on 27 Απρίλιος
Ελάχιστη υγρασία 11 % 2:26 μμ on 02 Απρίλιος
Μεγίστη διαφορά Θερμοκρασίας 16,1 °C 27 Απρίλιος
Ελαχίστη διαφορά θερμοκρασίας 6,8 °C 21 Απρίλιος
Βροχόπτωση
Μέγιστη ένταση βροχόπτωσης 7,2 mm/hr 1:18 πμ on 22 Απρίλιος
Μέγιστη ωριαία βροχόπτωση 1,8 mm 1:42 πμ on 22 Απρίλιος
Μέγιστη ημερήσια βροχόπτωση 2,7 mm 22 Απρίλιος
Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας ημέρες Μέχρι  13 Απρίλιος
Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων ημέρες Μέχρι 05 Απρίλιος
Μεγαλύτερη περίοδος ξηρασίας 8 ημέρες Μέχρι 13 Απρίλιος
Ανεμος
Μέγιστη ριπή ανέμου 50,0 km/h 6:02 πμ on 18 Απρίλιος
10λεπτος μέσος όρος Μέγιστης ταχύτητας ανέμου 24,9 km/h 5:59 πμ on 18 Απρίλιος
Μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου 230,1 km 12 Απρίλιος
Ατμοσφαιρική πίεση
Ελάχιστη ατμοσφαιρική πίεση (sl) 1004,2 hPa 4:46 μμ on 17 Απρίλιος
Μέγιστη ατμοσφαιρική πίεση (sl) 1019,0 hPa 11:37 πμ on 09 Απρίλιος

page updated 29/4/2017 2:12:00 μμ
Template vaggmarks 2012©
Powered by Cumulus v1.9.4 (1099)